نامه ای به دوست قدیمی آقای عبدالرضا زاهدی

باسلام
خبرجدائی ت از فرقه رجوی را از روی سایت خواندم و بسیار برایت خوشحال شدم. شاید انتظار از کسی چون تو این بود که خیلی زودتر اقدام به چنین کاری کنی و بتوانی آینده و زندگی جدیدی برای خودت بسازی! اما بقول شاعر تا شقایق هست٬ زندگی باید کرد!
معنی و مفهوم آزادی را کسانی میتوانند بخوبی درک کنند که خودشان اسارت کشیده باشند. افرادی همچون تو که سالیان سال از بهترین روزهای عمرت را در اردوگاه های سازمان سپری کردی و دست آخر هم بدون هیچ با یک دست لباس از آنها جدا شدی!
اما باز خدا را شکر تلاش خانواده ها ثمر داد و شما به آلبانی منتقل شدید و راه رهایی بازتر و هموارتر شده است!
بهرحال صمیمانه برایت بهترین ها را آرزو دارم و از خدا میخواهم که در ساختن زندگی جدید٬ بتو کمک کند تا بتوانی با توکل بخودش٬هرچه زودتر شرایط مطلوبی را برای خودت مهیا کنی!
مراد
 

خروج از نسخه موبایل