چرا فرقه رجوی سنگ سوریه و عربستان را به سینه می زند؟

اگر توجه کرده باشید تلویزیون فرقه بالای 90 درصد خبرهایش در مورد سوریه می باشد یا هر خبری که مربوط به عربستان است را مطرح می کند، چرا؟ مگر نظام ایران دشمنش نیست؟ نکند دشمن اصلی اش را فراموش کرد و به دشمن فرضی روی آورد، مگر مرز سرخ فرقه حاکمیت ایران نیست؟ حال به بررسی این موضوع به صورت مجمل می پردازیم.
رجوی مفقود الاثر در تحلیل های سیاسی خود گفته بود خط مقدم نظام ایران، سوریه و عراق می باشد، وقتی جنگ در سوریه بالا گرفت رجوی عین دهه 60 که گفته بود 6 ماهه نظام ایران را سرنگون می کنیم در مورد سوریه هم، همان بازی را راه انداخت و به زعم خویش فکر می کرد اسد هم 6 ماهه سرنگون می شود، اما 60 تا 6 ماه گذشت نه تنها اسد سرنگون نشد بلکه ورق به سود اسد برگشت تعادل قوای موجود به سود حامیان اسد، مثلث ایران و روسیه و عراق تمام شد،در شرایط حاضر دشمنان دیروز مجبور شدند سوریه را به رسمیت بشناسند، دشمنان که تا دیروز خواهان سرنگونی اسد بودند از روی ضعف و شکست مجبور شدند امروز دست از حمایت نیروهای تروریستی که خودشان آنان را درست کرده بودند بر دارند، در همین زمینه سناریویی را رقم زدند که نیروهای تروریستی مثل النصره و جبهه الشام به جان هم بیفتند و همدیگر را بکشند تا برای پشتیبانان این نیروهای تروریستی هزینه ای در بر نگیرد.
درس عبرت برای فرقه تروریستی رجوی، هنگامی که تاریخ مصرف شما هم تمام شود شک نکنید آنچنان فرش زیر پایتان را همین حامیان وهابی و آمریکائی بکشند که اثری از شما باقی نماند.
سئوال اصلی این است که چرا فرقه تروریستی رجوی بیش از هر چیزی در سیمای کذایی اش به سوریه می پردازد و از تروریست ها حمایت می کند و مریم قجر نمایندگان تروریست ها را به پاریس دعوت می کند و با آنها عکس یادگاری می گیرد؟ علت این است تا وقتی صدام سر کار بود به لحاظ مالی رهبران فرقه تروریستی رجوی از صدام حمایت مالی، لجستیکی و سیاسی می شدند. بعد از سرنگونی صدام  فیلم های که به بیرون درز کرد نشان داد چگونه سران فرقه رجوی با استخبارات و مقامات عراقی بر سر دریافت سهمیه نفت عراق چانه می زدند و به میزان 5 درصد از نفت عراق را فرقه رجوی به جیب می زد!
عمده هزینه و سرمایه رجوی از پول نفت عراق تامین می شد. ماهی سه میلیون بشکه نفت از صدام می گرفتند و در اروپا می فروختند در آستانه جنگ آمریکا به عراق نمایندگان فرقه در یک چانه زنی که با مقامات عراقی داشتند سهمیه شش ماه را یک جا گرفتند آنها به نمایندگان صدام گفتند به دلیل جنگی که در پیش است ممکن است دیگر نتوانیم نفت صادر کنیم و از ما نفت نخرند به این ترتیب 18 میلیون بشکه نفت را یک جا گرفتند و سپس به اروپا فروختند. گفتگوی هایی که بین نمایندگان فرقه تروریستی رجوی با نمایندگان صدام صورت گرفت و فیلم اش افشاء شد و در دسترس خبرگزاری های بین المللی قرار گرفت.
اما بعد از سرنگونی صدام یک جابجائی صورت گرفت، آن حامی رفت حالا فرقه رجوی متوسل شد به حامی دیگری از جنس بدتر از صدام آن هم عربستان می باشد. شیوخ عربی اکنون تمام هزینه های مالی فرقه را متقبل شده است پول هنگفتی را به حساب مریم قجر می ریزد بی جهت نیست مریم قجر بازنشسته های آمریکائی را به پاریس دعوت می کند و پول های باد آورده عربستان را خرج آنها می کند. خود همین سناتورها و دیپلمات های آمریکائی منجمله کندی گفته بود از فرقه رجوی پول می گیرد. اگر بخواهیم حساب پولهایی که رجوی تروریست به لابی های غربی خود پرداخت می کند سر به فلک می زند. اگر شما می بینید در سیمای نفاق برنامه ای به نام همیاری را راه می اندازند در واقع می خواهند وانمود کنند که ما از مردم کوچه و بازار حمایت مالی می شویم(پول های نریخته به حساب و صوری در سیمای مجاهدین) در حالی که این حرکت یک نوع فریب است، وقتی که در مناسبات فرقه رجوی در عراق بودم می دیدم برای این که مردم عراق را به اشرف بیاورند به هر نفر پولی می دادیم باور کنید گونی گونی پول را دم درب اصلی قرارگاه سابق اشرف هنگام برگشت عراقی ها به آنها میدادیم عراقی ها جهت دریافت مزد خود پشت باجه ها و صندوق ها صف می کشیدند. در برنامه همیاری به قول فرقه مبلغی که اعلام می کرد آن مبلغ خرج یک روز عراقی ها را که به کمپ اشرف می آمدند را تامین نمی کرد، مردم فقیر و عادی عراق را به کمپ اشرف می آوردند و روی آنها کار فکری می کردند تا در نتیجه مردم عادی از فرقه حمایت کنند در این رابطه باید بگویم با وجود همه ول خرجی های فرقه حتی 5 نفر هم زمان درگیریها از فرقه حمایت نکرد مردم عادی چشم شان به پول های بادآورده بود که از فرقه دریافت می کردند.
بی جهت نیست بلندگوی تبلیغاتی فرقه فقط و فقط خبرهای سوریه را انعکاس می دهد و خبرهای که عربستان در آن ذینفع است. در واقع سیمای نفاق فرقه تروریستی رجوی تلویزیون دشمنان ایران را نمایندگی می کند، مزدور و مزد بگیران دشمنان ایرانند.
محمدرضا گلی

خروج از نسخه موبایل