نامه مسعود بیداری به برادرش محمود؛ اسیر فرقه رجوی

محمود جان سلام
برادرعزیزم حالت چطوره اینجا همه ما برایت دعا میکنیم که همواره  صحیح و سالم و عاقبت به خیرباشی.
محمود جان وقتی درکشورهند بودی چقدر خوب بود چون مرتب یا ازطریق تلفن ویا به صورت مکاتبه ایی ازاحوال همدیگر با خبرمی شدیم. اما متاسفانه بعد ازآنکه به عراق رفتی سال هاست که ازهمدیگرخبری نداریم. واقعا چرا؟!
برادرم وقتی درکمپ اشرف ولیبرتی بودی، چندین بارتا درب ورودی آنجا آمدم به این امید که بتوانم با تو دیداری داشته باشم، اما متاسفانه هربارمرا دست خالی برگرداندند.
با این حال وقتی ما شنیدیم که به آلبانی منتقل شده ای حداقل ازبابت اینکه ازمنطقه خطر خارج شدی خیلی خوشحال شدیم.اما محمود جان فکرمی کردیم که دیگرحداقل مشکلی برای تماس نخواهی داشت.
باورکن ازروزی که رفتی آلبانی هرروزدربین خانواده صحبت ازاین می شد که چون محمود رفته مثلا یک کشور اروپایی حتما امکاناتی برای تماس برایش محیا می شود. اما متاسفانه الان حدود یک سال ازرفتن تو گذشته ولی خبری ازتماس تو نیست.  به همین خاطرحقیقتا نگران هستیم.  
برادرجان شنیدم تعدادی ازدوستانت با خانواده های خود ارتباط گرفتند وآنها را خوشحال کردند. تو چرا چنین نمی کنی؟! ما هم ازتو خواهش می کنیم که هرطور شده با ما تماس بگیر. به خدا ما هم به عنوان خانواده ات نگرانیم. حداقل شنیدن صدایت را ازما دریغ نکن. پس لطفا هرطورشده ما را ازاحوال خودت با خبرکن. متاسفانه ما که الان به تو دسترسی نداریم. عزیز دل مطمئن باش که تو می توانی روی کمک خانواده ات حساب کنی.
محمود عزیز شماره تلفن خودم را برایت می گذارم و امیدوارم تماس بگیری.
به امید شنیدن خبری خوب ازتو.برادر کوچکت مسعود بیداری     09163069935

 

خروج از نسخه موبایل