تشکیلات پولادین رجوی با هزار نفوذی آشکار شده!

به رسانه های رجوی که نیک بنگریم، صحبت و ادعاهای زیادی از پولادین بودن این تشکیلات مطرح میشود که گویا با انتقال از عراق، پولادین تر هم شده است ومعلوم نیست چرا؟
بقرار اطلاع، تعداد تقریبی اعضای تشکیلات رجوی بعد از فاجعه ی فروغ جاویدان به حدود 4300 نفر تقلیل یافت که تعداد زخمی ها ومعلولین در آن قابل توجه بود!
بعد ازسقوط صدام، حدود یک هزار نفر ازاین تشکیلات جدا شدند و سران فرقه بلافاصله اعلام کردکه آنها مزدوران و نفوذی های جمهوری اسلامی بوده اند!!
یعنی تعداد نفوذی ها ومزدوران تا لحظه ی قلمی شدن این یادداشت، ربع افراد تشکیلات را تشکیل میداده است!!!
از قراین پیداست که افراد قابل توجهی هم منزوی شده وبعضا از کمپ تیرانا خارج شده اند که بخاطر بی استخوانی کمیساریای عالی پناهندگان و مقامات آلبانی، قادر به اعلام انشعاب خود نیستند وچرا؟
گویا که باند رجوی درمقابل سازمان ملل متحد تعهد سپرده که حقوق این افراد را راسا بپردازد و مسئولین خسیس وفرصت طلب این نهاد، خوشحال از این تعهد که پولی پرداخت نکنند، اجازه داده است که وابستگی مالی این افراد به سازمان حفظ شود وآنها براحتی نتوانند این انشعاب خود را علنی کرده و به افشاگری ها وبیان ناگفته ها بپردازند!
اما تجربه ی زندگی ثابت کرده که این نوع تضییقات ووقت خریدن ها قابل دوام نیست و پریدن مرغ ازقفس دیر وزود دارد ولی سوخت وسوزندارد!
این افراد بتدریج از چنگال رجوی رها خواهند شد و آمار نفوذی ها ومزدوران بالا و بالاتر خواهد بود!
با وضعی که درپیش روست، امکان دارد که درصد این مزدوران ونفوذی ها به 50 درصد وبالاتر هم برسد!!
با این وجود، پولادین بودن تشکیلات چه صیغه ایست دیگر؟ اگر غیر پولادین نبود، چه شکل و شمایلی داشت که اینک ندارد؟؟
بنظر می رسد که باند رجوی با افزودن به تعداد مامورین اطلاعاتی که مدعی است درتشکیلاتش نفوذ کرده و گویا دربین خانواده ها هم حضور چشمگیر دارند، وزارت اطلاعات را از اعتباری بیشتر برخوردار خواهد کرد!!
این است نتیجه ی سیاست های مدبرانه ی رجوی با مدیریت اجرائی مریم خانم وآنها با درک این واقعیت سر سخت وگریزناپذیر، علت را که خودشان باشند رها کرده وبه معلول ها گیر داده اند!!  بخاطر همین مسئله است که رجوی ها دراین ایام بدجوری عصبانی شده ودر خیمه شب بازی های تلویزیونی شان به زمین وزمان نفرین کرده وگناه این بی کفایتی خود را به گردن جدا شدگان ویا اعضای خانواده ای گرفتار میاندازند!
آخر رجوی غیر قابل اشتباه کردن است و با تاسی ازاین عقیده ی حماقت بار، گناه ها باید به گردن دیگران گذاشته شود تا جایگاه ملکوتی خود ساخته ی  این موجود عجیب الخلقه، ملکوک نشود!
سیروس غضنفری
عضو جدا شده از سازمان مجاهدین خلق ایران
تبریز- ایران
 

خروج از نسخه موبایل