انجمن نجات کابوس اجتناب ناپذیر فرقه رجویها

اخیرا شاهد تبلیغات گسترده علیه انجمن نجات و اعضای آن در سایت ها و برنامه های تلویزونی وابسته به گروه منحط رجوی بوده و گردانندگان دستگاه تبلیغاتی فرقه فشار بیش از حد و هیستریک علیه اعضای آن را در دستور کار خود قرار دادند. کاملا آشکار است که سران فرقه از اقدامات انجمن به ستوه آمده و مجبور به نشان دادن شاخ شدند. شاهد هستیم که بصورت متداول فرقه تلاش می کند با به صحنه آوردن عناصرخود فروخته ای همچون حسن رضایی – همایون منجمی – مسعود پناهی – و از اینگونه فسیلها با تخریب شخصیتی اعضای انجمن را تحت تاثیر قرار بدهند و به قول خودشان افشاء کنند. ودر برنامه اخیرا خود با تمام قوا به آقای ابراهیم خدابنده مدیر کل محترم انجمن نجات تاخته تا عقده و کینه حیوانی خود را بدین وسیله بابت شرکت هیت انجمن در نشست گروه عملیاتی کالکان در تهران تخلیه نمایند. باید به این وحوش رجوی گوش زد کنیم که تازه این از نتایج سحر است، آقای خدابنده مدتهاست در کنار سایر اعضای جدا شده و خانواده های چشم انتظار شجاعانه و بی هیچ تردیدی لحظه ای در راستای افشاء ماهیت پوچ و خیانتکار رجوی درنگ نکرده و به اتفاق سایر دوستان جدا شده تا آخر و تا زمان نابودی نهایی شما دغل کاران به فعالیت افتخار آمیز خود بی توقف ادامه خواهند داد. ما با خدای خود عهد کردیم تا فرقه جنایتکار و کثیف و سکت رجوی را از میان بر نداریم تا پایان در کنار مدیر کل محترم انجمن پر افتخار نجات باقی بمانیم، و اقدامات مشمئز کننده شما فقط باعث انزجار عموم خواهد بود.

خروج از نسخه موبایل