زهرا مریخی، در جوار خاک” کره مریخ”!

البته به نظرنگارنده، انتصاب خانم” زهرامریخی” به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین هم زیاد بی ربط به پروسه سازمان نیست! چطور؟

همه چیز در حال چفت و جور شدن است، ابتدا سازمان با یک خیز تحت عنوان” هجرت بزرگ” به آلبانی پرش کرد و در سالگرد تاسیس سازمان هم با یک انتقال بزرگ تاریخ ساز و با انتخاب خانم زهرا مریخی، قصد پرتاب سازمان به جلو و به کره مریخ را دارد!

بنده پیشاپیش از طرف تمامی جداشده ها، فتح کره مریخ و سرنگونی حکومت غاصب آن را به پیشگاه رهبر مرحوم و فراری، این شیر همیشه بیدار!!! و رئیس جمهور دوره انتقال که به راستی سلاح استراتژیک ما در نبرد دوران است را  به کره مریخ  تبریک عرض می نمایم و آرزو دارم در کره مریخ”هزار اشرف” را محقق و با شعار بیا بیا…  همه دشمنان را در کره مریخ خوار و ذلیل کند!!!

اگر توجه شود،  ابتدا سازمان با دادن سلاح و سپس اخراج از اشرف و به دنبال آن اخراج از عراق به آلبانی، کیلومتر ها از جوار خاک میهن دور و به جوار خاک کره مریخ نزدیک تر شده و حتما از فامیل های خانم زهرا مریخی در کره مریخ پیدا می شود که درمانی برای درد بی درمان سازمان مریم قجرپیدا کند!

رئیس جمهور دوران انتقال هم که پیش زهرا خانم است و با هم می توانند هجرت بزرگ را به مریخ به عنوان یک انتقال تاریخساز رقم بزنند!

دیر به فراست افتادید!

اساسا صحبت از” انتخاب” در سازمان مجاهدین، بیشتر به جوک شبیه است تا واقعیت!

شکنجه کردن ناراضیان ومعترضین، مهم ترین شاخص انتخاب  هرمسئول در سازمان است و مریم رجوی تنها شخص شرکت کننده در انتخاب مسئول اول می باشد!

در حال حاضر مریم رجوی، در منجلاب مشکلات ریزش نیروئی دست و پا می زند و بعد از 6 سال تازه یادش افتاده که مسئول اول انتصاب کند!

این انتصاب تنها سرپوشی است به موج فزاینده ریزش ها!

زهرا مریخی و سایر زنان مسئول اول سابق در فرقه رجوی،مثل  کفترچاهی هستند که فقط صدای قد قدشان از ته چاه یحتمل به گوش رهگذرانی چند برسد!

راه اندازی قرنطینه در آلبانی و” مقر مفید”(بزرگترین مقر فرقه در آلبانی) که اسم شیک و مجلسی زندان انفرادی برای کسانی است که درخواست جدائی دارند، ره آورد سفر این بار مریم رجوی است!

یک ماه قرنطینه حکمی است که این زن در پنجاه و دومین سال تاسیس سازمان صادر کرده است و هدیه مریم به نیروهاست! این یک ماه را فرصتی برای مسئولین افراد خواستار جدائی داده تا ” تحت مسئول” خود را جمع و جور کرده و به مناسبات برگردانند!

از مریم قجر می خواهم که دست از اوهام خون آلودش بکشد و به جای تهدید، دشنام و پرونده سازی های مفتضح، و انتصاب های اینچنینی که دردی از او درمان نخواهد کرد، تسلیم عقل و خرد (چه توقع بیجایی!!) شود و با جان فرزندان مردم ایران  که دراسارت اوهستند، بیش از این بازی نکند.

فرید

خروج از نسخه موبایل