دیدار صمیمی آقای سیف الله زیبا با اعضای انجمن نجات خوزستان

روز چهارشنبه مورخه ۲۹ شهریور آقای سیف الله زیبا برادر آقای نصرالله زیبا از اعضای تحت اسارت فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات شعبه خوزستان حاضر و با اعضای انجمن دیدار کردند.


دراین دیدار اعضای انجمن ضمن تشکر از حضور آقای زیبا در دفتر انجمن و همکاری صمیمانه وخستگی ناپذیرشان درتلاش برای رهایی برادر و دیگر اعضای تحت اسارت، آخرین اخبار وتحولات آلبانی واعضای جداشده و وضعیت وخیم مناسبات فرقه رجوی را به اطلاع ایشان رساندند.
اعضای انجمن با اشاره به فعالیتهای افشاگرایانه چشمگیر جامعه جداشدگان تاکید کردند بعد از گذشت یکسال حضور این فرقه درآلبانی خیلی از واقعیت ها برای مردم آلبانی و رسانه های گروهی آلبانی روشن شده است و پرده های عوام فریبی آنها کنار زده شده است و بی شک درکنار تلاش های خانواده های جامعه جداشدکان درآلبانی بیشترین سهم را داشته اند.
سرکردگان فرقه و بخصوص مریم رجوی خیلی تلاش کردند با وارد کردن انواع فشارها وتهدیدات وحتی قطع تنها ممر درآمد آنها یعنی حقوق پناهندگی، آنها را مجبور به تسلیم وسکوت کنند ولی آنها تمامی فشارها را بجان خریدند و دست از افشاگری برنداشتند واکنون سران فرقه را به عقب نشینی کشانده اند.
ریزش روزانه اعضا ناشی از همین مقاومت وافشاگری های جداشدگان است.
آقای زیبا ضمن تشکراز توضیحات و روشنگری اعضای انجمن گفتند با انتقال اعضا از عراق به آلبانی دیگر گوراین فرقه کنده شده است. آنها درآلبانی واقعیت های جهان آزاد را به عینه می بینند آلبانی پادگان بسته اشرف نیست که اعضا سالیان از واقعیت های جهان خارج بی خبرباشند.
آنها علائم حیات، شوق وعشق به زندگی و احساس دوست داشتن و زیبایی زندگی در کنار خانواده را می بینند و تاثیرمی پذیرند. سران فرقه بیهوده فکر می کنند می توانند برای همیشه آنها را در بی خبری مطلق نگاه دارند. حضورخانواده ها درآلبانی می تواند تیرخلاص آخررا برپیکرپوسیده این فرقه وارد کند.
خانواده ها باید هرطور شده راه خود را به آلبانی بازکنند. اعضای انجمن ضمن آرزوی موفقیت برای آقای زیبا و دیگرخانواده ها برای موفقیت آنها دعا کردند و آرزو نمودند که بزودی عزیزانشان را در کنار خود ببینند.

خروج از نسخه موبایل