مسعود رجوی اگر زنده است مرده ای بیش نیست و اگر مرده، گور به گور شده است

بعد از اعلام مرگ مسعود رجوی سرکرده فراری خیانت پیشه و جنایت کار فرقه ضد بشری مجاهدین توسط شاهزاده سعودی ترکی الفیصل رئیس سابق اطلاعات عربستان؛ حال بعد از گذشت ماه ها سخنگوی فرقه به گفته وی در مورد مرگ مسعود واکنش نشان داد و گفت که سوء تعبیر شده است.
رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان که در تجمع گروه (شورای به اصطلاح ملی مقاومت) یکی از سخنرانان بود، در گفته هایش به زبان عربی از رجوی به عنوان مرحوم یاد کرد، این سخنان در رسانه ها نیز بازتاب پیدا کرد و در ابتدا سکوت معنادار مریم قجر عضدانلو (همسر سوم رجوی) به ناچار سکوت را شکست و در وب سایت خود چنین نوشت:
در وب سایت مجاهدین، عبارت (همسر مرحوم) در سخنان ترکی الفیصل وجود ندارد و از قول شاهزاده سعودی آمده است که « خانم رجوی، مبارزه های شما و مسعود رجوی همچون حماسه های شاهنامه، اسطوره خواهد شد ».
حال باید به مریم خانم گفت، رجوی اگر زنده است بعد از چهارده سال غیبت مرده ای بیش نیست و اگر مرده است به درک واصل شده و به عقوبتی سخت دچار شده و در عالم برزخ تاوان آن همه جنایت را خواهد داد.
جای سوال است که چه شده مریم خانم بعد از مدتی طولانی سکوت را شکسته و گفته ی شاهزاده ی سعودی را مردود دانست، گویا می خواهد او (رجوی) بعد از غیبتی طولانی اعلام حضور کند و به نیروهای خرافاتی اش بگوید من همانی هستم که قرار است ظهور کند، همان طور که در قرارگاه اشرف مانند حسن صباح خود را امیر مومنان یا خداوند اشرف نامید!!
مثلی هست می گویند: خرس تخم می گذارد، گفته اند هر کاری از آن دُم بریده بر می آید.

خروج از نسخه موبایل