این خبرها، باند رجوی را آشفته تر خواهد کرد!

ایران در زمانی که تحت ظالمانه ترین تحریم های قدرت های سلطه گر جهانی بود، باند رجوی مدام بشارت هرچه رسیدن به تهران وبرپایی جامعه ی آرمانی خود را- جامعه ای که نمونه ی کوچکش را در کمپ های اشرف، لیبرتی واینک تیرانا دیده ومی بینیم- میداد!
رجوی از این هیاهوهای خود طرفی نبست و سرانجام مذاکرات برجام آغاز وطی یک پروسه ی نفس گیر دوساله با موفقیت به کار خود پایان داد.
درخلال مذاکرات، فرقه ی ضدملی رجوی به همراه دولتمردان اسرائیلی و مرتجعین منطقه ای، هرآنچه که درتوان داشت به نمایش گذاشت تا نگذارد این توافق عملی شود!
بعد از این شکست فضاحت بار ومدت کمی سقوط وحمله به مماشات گری های قدرت های بزرگ، باند رجوی یکباره بیادش آمد که اصلا برجام بمنزله ی جام زهری برای حکومت است و حکومت ایران، همین امروز و فرداست که سرنگون میشود و…
مدتی بعد دوباره باین تحلیل دست یافت که نقض برجام بهتر و زودتر از برجا ماندن آن بوده وبنابراین در همراهی با ترامپ، خواستار آن شد که این توافقنامه ی معتبر بین المللی، برهم زده شود و اگر آمریکا بتنهائی قادر به این کار نیست، ازاروپا کمک گیرد و چه بهتر که خود ایران را عصبانی کنند تا این تعهد را نپذیرفته تا بتوان هرکاری را برعلیه این عدم وفا به عهد انجام داد!
دیپلمات های ایرانی اما، با تجربه ی بالای خود دریافتند که با لغو یکجانبه ی برجام، جبهه ی قدرتمندی را برعلیه خود درست نکند ونتیجه آن شد که کنگره ی بغایت راستگرای آمریکا وترامپ خنجر را از روبستند و بخاطر جنگ روانی هم که شده باشد، گفتند که این پیمان را راسا لغو میکنند!
این خبر وتهدید، باند رجوی را به اوج هیجان برد وبرای عملی شدن این تهدید – که واقعا هم میزان پشتوانه ی عملی اش روشن نبود- هرروز جلسه تشکیل داده وازطریق دوستان غربی خود به کشورها ودوایر ذیربط جهان فشار آوردند که عجله کرده و رجوی ها را اینقدر چشم انتظار نگذارند!
اما طی روزهای اخیر، خبرهایی برخلاف توقع رجوی ها منتشر شده که میتواند این باند خودفریب را دماغ سوخته نماید!
دراین خصوص به دوخبر که اتفاقا منبع هیچکدام، وابستگی ای به جمهوری اسلامی ندارند وچه بسا که مخالف آن هم باشند، توجه فرمایید:
” برجام 180 مدافع در کنگره امریکا دارد! – 180 نماینده دموکرات کنگره آمریکا مخالفت خود را لغو برجام را طی نامه ای خطاب به ترامپ اعلام کردند. آنها در نامه خود نوشتند که به صلاح امریکاست که نسبت به برجام متعهد باقی بماند. این نامه همچنان درحال جمع آوری امضاست و این احتمال که شمار امضاء کنندگان آن افزایش یابد بسیار است. حتی از میان نمایندگان جمهوریخواه کنگره که با ترامپ در سیاست خارجی زاویه دارند”.
و:
” آمریکا نباید از برجام خارج شود – ریاست پنتاگن معتقد است که آمریکا نباید از معامله هسته ای با تهران خارج شود.. وی در اجلاس کمیته امور نیروهای مسلح سخنرانی کرد که به اوضاع افغانستان اختصاص داشت. متیس گفت:«به نفع امنیت ملی آمریکاست که از معامله هسته ای با ایران خارج نشویم”.
بدین ترتیب، ملاحظه میشود که کار درمرحله ای نبوده که باند رجوی انتظارش را داشت و برای گرفتن ماهی ازاین آب کمی گل آلود شده، هنوز هم جگرهاست که باید خون گردد!
وحید

خروج از نسخه موبایل