ناقضان حقوق بشر در فرقه ی رجوی سوار بر منشور حقوق بشر

چند سالی ست که هفتم ابان ماه برابر با 29 اکتبر، روز بزرگداشت صدور منشور حقوق بشرتوسط کوروش نام گذاری شده است که البته این تاریخ در هیچ سند تاریخی ملی و بین المللی ذکر نشده است. به باور بیشتر مورخان و پژوهندگان تاریخ، این استوانه در 558 پیش از میلاد به فرمان نخستین پادشاه هخامنشی کوروش کبیر نوشته شده است. در بخشی از این استوانه آمده است که:” آن گاه که بدون جنگ و خونریزی به بابل اندر شدم همه مردم با شادمانی گام های مرا پذیرفتند، نگذاشتم رنج و آزاری به مردم وارد آید… من صلح و آزادی را برای جهانیان به ارمغان آوردم…”
بنابراین کوروش کبیر به عنوان نماد رهبری آزادی خواه و بشر دوست می تواند مایه مباهات ایرانیان باشد و چنانچه میدانیم متن این منشور بر سر در سازمان ملل متحد نشان از همین است و چه نیک است اگر یک روز از سال بهانه ای شود برای پاس داشت نیک رفتاری و رعایت حقوق بشر از سوی فرمانروای پارسیان در هزاران سال پیش و نه دستاویزی برای قانونشکنان و فرصت طلبان خیانتکار به ایران و ایرانیان. اما مایه تأسف این است که بزرگترین ناقضان حقوق انسان ها در سال های اخیر سعی می کنند بر موج هیجانات اجتماعی در آستانه ی روز بزرگداشت کوروش سوار شوند و سیاست های نابهنجار، تفرقه افکنانه و خائنانه خود را پیش ببرند.
در سال های اخیر در همین برهه زمانی فرقه ی رجوی که همواره ید طولایی درموج سواری بر فضاهای هیجانی و ملتهب جامعه دارد، با تبلیغات خود سعی میکند ازاین فضا بیشترین بهره برداری سیاسی را بکند.
این فرقه ی خشونت طلب در حالی در شبکه های اجتماعی ادعای آزادی خواهی و دمکراسی را در پروپاگاندای خود عنوان می کند که گویی خود بزرگترین منادی حقوق انسان هاست. هر چند که تشویق جوانان پرشور و هیجان زده به ساختار شکنی و آشوب به هیچ روی رفتار دمکراتیکی نیست و صد البته که از تشکیلات فرقه ای مجاهدین خلق هرگز نمی توان انتظار رفتار دمکراتیک و متمدنانه داشت.
سازمانی که نخستین حمله کننده های انتحاری را در جامعه جهانی تربیت کند و جز معدود تشکیلاتی ست که با دشمن در حال جنگ با کشور خود همدست شد و علیه هموطنان خود آتش گشود و سربازان و شهروندان هموطن خود را به سادگی به خاک و خون کشید، چگونه می تواند منادی آموزه های کوروش باشد – کسی که یهودیان بابل را که حتی هموطن و هم کیش و هم نژادش نبودند، از بند اسارت بخت النصر رها کرد.
برای فرصت طلبان فرقه ی رجوی هر جشن ملی و مذهبی جبهه ای پرخشونت است که برای هراس افکنی و تفرقه افکنی گشوده می شود، حتی اگر شمار بسیار اندکی درگیر این موج خشونت و افراطی گری شوند.
مزدا پارسی

خروج از نسخه موبایل