وحشت سران فرقه تروریستی رجوی از دعوت پارلمان اروپا از جدا شده ها

مریم قجر با آن همه ادعا و هزینه های آنچنانی جهت برپایی شوهای مسخره اش که سالهاست به آن روی آورده و نتیجه ایی عایدش نشده، بر خلاف میل باطنی اش به آن ها افتخار می کند و با عکس گرفتن با بازنشسته های از رده خارج اروپایی که از سرای سالمندان به همایش دعوت نموده، دل خوش می کند.

حال در عین عجز و ناتوانی از دعوت جدا شده ها توسط نمایندگان اروپایی به پارلمان اروپا وحشت کرده و بعد از خروج جدا شده ها از ساختمان پارلمان آنان را توسط ولگردهای خیابانیش مورد هجوم قرار می دهد و وحشیانه با چوب و چماق به جان آنان می افتند تا آنان را بترسانند که بیش از پیش افشاگری ننمایند و پرده از جرم و جنایت مسعود و مریم بر ندارند.

اما کور خوانده اند جدا شده ها چون در مقابل فرقه مخرب رجوی ایستادگی می کنند و تا برچیدن بساط خیانت و وطن فروشی از پای نخواهند نشست و بیش از پیش سران فرقه ضد بشری رجوی را رسواتر خواهند نمود و آنان را به جامعه جهانی معرفی خواهند کرد.

روز چهارشنبه 15 آذر 96، ششم دسامبر 2017، گروهی از جدا شده ها به دعوت پارلمان اروپا در سمیناری تحت عنوان پناهندگان و حقوق بشر، حضور یافتند. هنگام خروج از ساختمان پارلمان مورد هجوم وحشیانه جیره خواران مریم قجر قرار گرفتند و زخمی شدند، این اعمال زشت و زننده به دستور خود شخص مریم صورت گرفت که برگ دیگری در کارنامه سیاه فرقه ثبت و ضبط خواهد شد.

خروج از نسخه موبایل