نظام برده داری در فرقه رجوی – قسمت پنجم

برده داری در آلبانی، زندان مانز!
در آلبانی و پایگاه های فرقه در تیرانا، باز هم بساط زندان و شکنجه، این بار با اسم جدید”قرنطینه” ایجاد و شکنجه ناراضیان ادامه دارد!
همان سبک برده داری از نو در کشوری دیگر این بار بعد از عراق در آلبانی، فقیرترین و منزوی ترین کشور مسلمان نشین جنوب اروپا آغاز شده است!


چون فرقه زیر چتر آمریکائی ها به آلبانی وارد شده است، دولت آلبانی و مقامات کمیساریا نیز تا به امروز،چندان توفیقی در امر دخالت در امور برده داری این فرقه انحرافی را پیدا نکردند و فرقه به سرکوب و شکنجه و مغزشوئی آزادانه و در آرامش، مشغول است!
Manez، مختصات:” 31 ’26 ° 41 شمالی ؛”10 ’35 ° 19 شرقی ؛ بلندی و ارتفاع از سطح دریا: 51 متر ؛
اردوگاه کار اجباری و زندان مانز در 20 کیلومتری شمال غربی تیرانا واقع می باشد.
این مکان قبلا یک پایگاه آمریکائی بوده است، اکنون نیز گه گاهی فقط هلیکوپترهای آمریکائی در آن نشست و برخاست دارند!
دیوارهای بلند پیرامون این زندان و درب ها با قفل های رمز دار این پایگاه سابق که اکنون در حال تبدیل شدن به زندان فرقه مجاهدین می باشد آن را در روستای منز از سایر مکان ها جدا ساخته است و اردوگاه های کار اجباری هیتلر و گشتاپو را تداعی می کند و اعضاء فرقه رجوی که در تیرانا نزدیک به 1800 تن می باشند، اکنون در حال نقل مکان از شهر تیرانا به این زندان فرقه ای و ایزوله می باشند!
بیشتر افراد در زندان و اردوگاه کار اجباری مانز، دست به اعتراض زده و از میزان بیگاری روزانه شاکی هستند!
کارهای بازسازی این مقر آمریکائی فرسوده به قدری زیاد است که خارج ازتوان افراد سالخورده و فرتوت فرقه است!
اتاق هایی وجود دارد که فاقد درب و پنجره است و با پتو آنرا پوشاندند!
باز هم 5 صبح بیدارباش است و تا 11 شب برده داری مدرن رجوی ها ادامه دارد!
تمامی موبایل ها که به مسئولین بالا داده شده بود، جمع آوری شده و هیچ کس هم، حق تردد به بیرون اردوگاه را ندارد، به طوری که اغلب نفرات رده بالا هم مسئله دار شده و معترض هستند که به چه علت از تیرانا به این زندان منتقل شدند!
آقا وخانم رجوی!
در پادگان اشرف، و سایر زندان هایتان، سالها شکنجه کردید و زندانی کردید، اعضاء را مثل برده ها به بیگاری کشاندید! درمقابل، به چه نتایج شگفت انگیزی دست یافتید؟ که اکنون دنبال زندان سازی های جدید در آلبانی افتادید؟
ادامه دادن بیراهه ای را که سالها پیموده اید و جز خسران نتیجه ای نگرفتید،، به دور از عقلانیت و شعوراست!
سران مفلوک سازمان باید بدانند که دوران برده داری از نوع رجوی در عراق به پایان رسیده است! هرگز نخواهند توانست، در آلبانی مثل عراق تاخت و تاز کرده و به برده داری مشغول باشند!
رجوی ها به اعضای در بند به عنوان یک دارائی شخصی نگاه می کنند، این نوع برده داری فرم اصلی برده داری است که بردگان به عنوان دارایی مالکانشان تلقی و استثمار می‌شوند.
در مناسبات رجوی، از صبح تا شب همه برده وار کار می کنند و شب لقمه نانی می خورند، بعد از شام هم در نشست های مغزشوئی کلی فحش و فضیحت می شنوند و با کوله باری از تناقض و حرف نگفته سر روی بالش می گذارند!
سران هم لابد انتظار هم دارند که تمامی معادلات جهانی طبق میل آنها رقم خورده و بدون داشتن ذره ای درک اجتماعی وموقعیت زمانی به تهران پرواز کرده و امور یک مملکت را به دست بگیرند!
کسی نیست بگوید که، شما در چرخاندن چرخ های یک اردوگاه چند صدنفره عاجز ماندید و با زندان بان و نگهبان و دوربین و… همه را مانیتور می کنید و نگه داشتید، اگر راست می گوئید، درب زندانتان را باز بگذارید و تماشا کنید که آیا دیگر کسی تن به برده داری شما خواهد داد یا نه؟؟؟
ادامه دارد…
فرید

خروج از نسخه موبایل