پیام تبریک اعضای جدا شده خوزستانی به آقای مالک بیت مشعل بمناسبت آزادی

مالک عزیز، از طریق سایت فریاد آزادی خبر رهایی شما از اسارت فرقه آزادی کش رجوی را شنیدیم. درمنتهای شور وشعف برادرانه آزادی شما را به خانواده محترمتان تبریک می گوییم. بی شک سرکردگان فرقه رجوی از جدایی شما بخود می پیچند زیرا در اراده شما افشاگری هرچه بیشتر از ماهیت ضد انسانی شان را می بینند. مصاحبه های افشاگرایانه شما در روزهای گذشته ترس و وحشت عجیبی بر سران فرقه انداخته است. بهرحال قلب و ضمیر شما طی ۱۵ سال انباشته از نامردمی ها وخیانت وجنایت های رجوی درحق اساسی ترین منافع ومصالح خلق واعضای فرقه است که همانطور که خودتان وعده داده اید تماما افشا خواهد شد. ما بعنوان اعضای جدا شده سابق مجاهدین که همانند شما سالهای بسیاری از بهترین سالیان عمرخود را درحصارهای ذهنی وعینی رجوی گذرانده ایم با تمام وجود از افشاگرهای شما حمایت وخودمان را درکنارشما احساس می کنیم. ما همچنان عمیقا خوشحالیم که بعد از سالیان انتظار باردیگر یک خوزستانی رها شده دیگر را دربین خودمان می بینیم.
از آن ماست پیروزی
روز آزادی تمامی اسیران دربند فرقه چندان دیر نیست
اعضای جدا شده خوزستانی فرقه مجاهدین خلق

خروج از نسخه موبایل