چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و وز وز رجوی

بار دیگر بهمنی از راه رسید و اکنون رو به پایان است سران فرقه تروریستی رجوی به مانند گذشته با شروع ماه بهمن عنوان نمودند که بهمن بزرگ فرا رسیده است!!! و اینکه در این ماه قیام های خیالی در راه است و حکومت ایران به سرنگونی نزدیک می شود البته این ادعای مسخره فقط در مورد فرقه رجوی نیست بلکه گروههای دیگری از دشمنان ایران نیز همین مسئله را نشخوار می کنند که دیگر کار تمام است و اراجیفی از این مدل…ولی با گذشت ماه بهمن آنان به سوراخی خزیده تا سال بعد که دوباره بیرون آمده و به نشخوار حرفهای سالیان گذشته خود بپردازند.
دستگاه تبلیغاتی فرقه که برای هر ماه برنامه ای دارد اکنون در ماه بهمن که برایش زیاد مهم است فکر می کند می تواند با تولید چند اطلاعیه خودی نشان دهد. این کار برای این است که نشان دهد که هنوز وجود دارد و کسی او را به حساب بیاورد. ولی چیزی که نمود بیرونی دارد این فرقه رو به اضمحلال بوده و کسی او را به حساب نمی آورد بیشترین مصرفی که فرقه رجوی برای سازمانهای اطلاعاتی غربی و صهیونیستی دارد استفاده از آنان برای جاسوسی و خیانت علیه مردم ایران می باشد که در این کار نیز سابقه طولانی دارد.


سئوالی که وجود دارد اکنون که ماه بهمن نیز به پایان خود رسیده است خبری از بهمن بزرگ به قول خودتان نیست؟ چرا رجوی حاضر نیست قبول کند که هم در استراتژی و هم در تاکتیک شکست خورده است؟ چرا هنوز اعضای نگون بخت خود را به نامهای قیام و سرنگونی نزدیک است در چنگال تشکیلات نگهداشته است؟ مریم قجر چه نفعی از این مسئله می برد؟ جواب همه این سئوالات این است که این سازمان از زمان شاه گرفته تا اکنون بنیادش روی فریبکاری و حقه بازی و شیادی سوار بوده است. هیچوقت رجوی با اعضای خود صادق نبوده است و همیشه سعی می کرده با ردیف کردن یک مشت دروغ افراد را در تشکیلات نگهدارد تا وی بتواند به قدرت خیالی که در ذهنش به دنبالش بوده برسد.
چرا اکنون تمام دستگاه تبلیغاتی رجوی به نشخوار حرفهای مسئولین آمریکایی می پردازد؟ چرا همیشه سعی دارد قسمت خالی لیوان مشکلات ایران را برجسته کند؟ اگر به سایت هایشان نگاهی بیندازیم از سایت های غربی ها دو آتشه تر به حمایت از دشمنی آنان با مردم ایران می پردازند؟
برای رجوی که جز به زندگی حیوانی خود فکر نمی کند این گونه باید تنظیم کند او اکنون تمام اصولی که سالیان برای اعضای خود نشخوار می کرده و آن هم مبارزه با امپریالسیم بوده را کنار گذاشته و مریم قجر هم عکس گرفتن با نیروهای آمریکایی جنگ طلب و دشمن مردم ایران افتخار می داند و برای پرچم آمریکا دست زده و خوشحالی می کند و حاضر است که همه چیزش را باد داده تا روزی بتواند به آمریکا سفر کند.
سازمانی که اینگونه به نشخوار اراجیف مسئولین آمریکایی می پردازد و با هر کسی که دشمنی با مردم ایران دارد هم کاسه می شود به خوبی نشان می دهد که این سازمان هیچ پرنسیبی نداشته و نان را به نرخ روز می خورد و به هیچ اصولی پای بند نیست. همانگونه که شاهد بودیم در زمان جنگ عراق علیه ایران در کنار دشمن مردم ایران به همکاری می پرداخت تا شاید با تانکهای دشمن به تهران برسد زهی خیال باطل.
می توان به رجوی و زن سومش گفت که هر چقدر می خواهید برای سناتورهای از دور خارج شده غربی دم تکان بدهید و به مجیز گویی آنان بپردازید و با دادن پول شوهای مسخره خود را گرم نگهدارید ولی چیزی که همیشه به اثبات رسیده مردم ایران در مقابل این دشمنان سر خم نکرده و حاضر نیستند شما را به حساب بیاورند و شما هم در بین مردم ایران هیچ جایگاهی ندارید و خودتان هم این موضوع را کاملا می دانید اکنون دشمن مردم ایران آمریکا است پس شما زیاد خودتان را به آب و آتش نزنید چون همانند پشه فقط صدای وز وز شما به گوش می رسد.
هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل