ادعاهای همیشه کذب فرقه رجوی

اگر به انعکاسات فرقه بنگریم خواهیم دید نه امسال حتی از سال های نخست بعد از پیروزی انقلاب هم مدعی بود که مردم ایران در مراسم 22 بهمن و سالگرد انقلاب حضور ندارند بلکه تصاویری که از تلویزیون حکومت پخش می شود بسیار اندک و شامل خانواده هایی می باشند که وابسته به نظام هستند این ادعاها تازگی ندارد سیاست فرقه از ابتداء این بود که همواره دروغ تحویل دهد و واقعیت موجود را کوچک جلوه دهد.
اگر مشارکت مردم میلیونی هم باشد مانیمیزه کرده می گویند چند صد نفر آن هم نه از مردم بلکه خانواده های نیروهای امنیتی نظام اند که شرکت می کنند. خلاصه فرقه پیوسته تلاش کرده تا رویدادهای تاریخی را وارونه و معکوس انعکاس دهد.
امسال هم فرقه رجوی در تلویزیون و سایت هایش خبرهایی را پخش کرد که نشان از شکست و کسادی مراسم 22بهمن امسال است بحث من کم و کیف شرکت کننده در مراسم 22 بهمن نیست آنهائی که تلویزیون های ایران را دیده باشند یا آنهائی که در صحنه به عنوان شاهد و ناظر یا خبرنگار حضور داشتند مطلع هستند و می توانند حقایق را بیان کنند.
بحث من با فرقه این است از وقتی یک موجی در ایران راه افتاد رجوی فکر کرد خبرهایی است به سرعت پشت سر هم 5 تا پیام داده است به محض دخالت اش آن موج خاموش شد سپس فرقه برای تهییج و تشویق مردم در رسانه های خود برای 22 بهمن وعده های پوشالی زیادی صادر کرد برای دل خوش کردن نیروهایش، فراخوان به قیام سراسری داد حال باید پرسید چه شد آن همه سر و صداها که در بلندگوهای تبلیغاتی خود به راه انداخته بودید؟ آن همه وعده های سرخرمن در صحنه اجتماعی چه شد؟ آن یکان های اشرف نشانت کجا بودند که خودی نشان دهند؟ حتی یک نفر هم را پیدا نکردید توی بیابان های خالی از سکنه با مسعود و مریم عکس یادگاری بگیرند!!!. شما از زاویه مردم ایران مرز سرخ دارید نباید اسمی از مردم ایران ولو در لفافه بیاورید به دلیل این که توهین به مردم ایران به حساب می آِید، واقعیت این است توی ایران حتی به تعداد انگشتان دست هم شما از حمایت مردم برخوردار نیستید برای فراخوان های شما پشیزی هم ارزش قائل نیستند.
آیا شده یکبار هم از خودتان سئوال کرده اید چرا تلاش های مذبوحانه تان راه کار عملی در بر ندارد؟ علت روشن است خانه از پای بست ویران است.
حالا برای فرار از پاسخگوئی بحث کسادی را مطرح می کنید به دروغ با توهین به مردم ایران در سایت هایتان گزارش می کنید که برای کشاندن جمعیت به راهپیمائی اقدام به توزیع آش و ساندیس و… کرده اند. آری تا جائی که من یادم است از سی سال پیش هم همین اکاذیب را عنوان نموده و چیزی عوض نشده است.
راستی شده یکبار هم از خودتان سئوال کرده باشید اگر مردم در صحنه نیستند پس چه جوری این نظام با همه توطئه ها سر پا مانده است؟ در حالیکه از تمام جوانب زیر فشار است از سوی آمریکا و بقیه… داستان چیست؟ این نظام چه قوتی دارد که 39 سال مقاومت و پا بر جا مانده است؟ اگر به ایران نظام شاه توجه ای کرده باشید شاه روزانه 6 میلیون نفت می فروخت در حالی که جمعیت ایران سی میلیون نفر بود ایران دوره شاه هرگز زیر فشار نبود زیر تحریم نبود برایش توطئه نمی کردند با هیچ کشوری جنگ نداشت تمام درب های دنیا به رویش باز بود زیرا وابسته به آمریکا بود. اما این نظام از روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درگیر جنگ داخلی بود به ادعای شما در تهران تیم های عملیاتی راه می افتاد از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب تهران ترور می کردید و به قول خودتان سر انگشتان نظام را ترور کردید و کاخ نخست وزیری و حزب جمهوری را منفجر کردید، و… آیا با همه این جنایت هایتان، آب از آب تکان خورد؟ آیا این نظام بی ثبات شد؟ اگر از اعتبار مردمش برخوردار نبود تا حالا قانونمند می بایست صد بار سرنگون می شد.
این نظام جنگ تحمیلی 8 ساله را پشت سر گذاشته به چه اعتبار؟ به اعتبار مردمش اگر تاریخ را ورق بزنید آیا سراغ دارید توی دنیا کشوری 8 سال جنگ داشته باشد آن هم با حمایت های چندین کشور، من که سراغ ندارم جنگ جهانی دوم با آن ابعادش 4 سال طول کشید، بعد از پایان جنگ کشور ایران دوران بازسازیش را طی کرد در حالی که همچنان زیر تحریم آمریکا بود، در حالی که نفت ایران روزانه 2 میلیون بشکه بیشتر فروش نمی رود از سویی دیگر می بینیم جمعیت ایران به 80 میلیون رسیده است مقایسه کنید دوره شاه فروش6 میلیون بشکه نفت را با زمان حال که روزانه دو میلیون بشکه نفت فروش می رسد.
فرقه رجوی باید به حال خودش گریه کند در حالی که کمتر از 4000 نفر بودند قریب به 800 نفر بعد از سقوط صدام از فرقه جدا می شوند از آن روز به بعد همچنان ریزش ادامه دارد برای چی؟ چرا فرقه رجوی در آستانه مضمحل شدن است؟ به این دلیل که با نیروهایش صادق نبود اگر صداقت سر لوحه مکتب اش بود!!! به این فلاکت نمی افتاد، دلیل اش روشن است از پایگاه و جایگاه مردمش برخوردار نیست تا وقتی صدام بود از صدام حمایت می شد حال هم از آمریکائی ها.
گلی

خروج از نسخه موبایل