نامه خواهر چشم انتظار به برادرش یوسف خوب زمانی

بسمه تعالی

خدمت برادر بزرگوارم یوسف خوب زمانی

سلام برادرجان خوب هستی انتظار 30ساله من برای دیدار تو به پایان نرسید. یک زمان برای ملاقات به عراق جلو اشرف ولبیرتی می آمدم تا شاید از نزدیک دیدار کنم وهدیه هایی تهیه کردم تا به تو درآن دیدارها ممکن نشده بدهم، الان دیگر به دیدارتان هم نمی توانم بیایم از طرف توهم تلاشی برای زنگ ویا نامه وجود ندارد تنها برادرم تو هستی ومن خواهرت را درحسرت تماس بیشتر از این نگذار به بهانه سال نو این نامه را نوشتم تا شاید قاصدک سلام من را به تو برساند، پیشاپش سال نو را تبریک می گویم و آرزو دارم سال جدید با خواهرت تماس داشته باشی.

قربانت خواهرت معصومه خوب زمانی

خروج از نسخه موبایل