افسانه رقص رهایی و ذهن بیمار رجوی

فرقه ها معمولا از روش های عملیات روانی پیچیده ای برای سوء استفاده از اعضای خود بهره می برند. فرقه رجوی نیز از”رقص رهایی” برای این امر بهره می برد.

مسعود رجوی سرکرده گروه تروریستی مجاهدین، اعتقادات و مناسک فرقه‌ای را برای بهره برداری جنسی از زنان ایجاد کرده بود که نام آن”رقص رهایی” بود.

این فیلم، روایت خانم ها بتول سلطانی و نسرین ابراهیمی از سوء استفاده جنسی مسعود رجوی از زنان می باشد.

خروج از نسخه موبایل