ممانعت از”خود به خودی” شدن روند تحولات در میهن یا صدور تروریسم

باز آقای مهرداد هرسینی در مطلبی تحت عنوان: ویلپنتی دیگر، اما اینبار برای خواسته سرنگونی ـ
به بحث های تکراری سالیان خود و اربابانش پرداخته و از دوران تغییر و بحث تخم مرغ و سبد و… پرداخته و ادعا کرده است که: برگزاری تجمع بزرگ ایرانیان در پایان ماه میلادی جاری به یقین از «نوع و جنس» دیگری است!

واقعیت این است که از فردای فرار آقای مسعود رجوی در سال 1360 که با لباس زنانه از کشورانجام شد، از شروع دوران تغییر وسرنگونی و ما می آییم و می رویم و… سخن به گزاف بسیار رانده اید.
مگر شما در سری های قبل نمایشات خود، خواستار چه بودید که این بار خواسته سرنگونی دارید؟
راستی چرا هیچ حرف تازه ای از این فرقه بیرون نمی آید؟
چرا همه حرفها، کلیشه ای و تکراری است؟
ظاهرا در کلاس رزم انفرادی نفرات سازمان، روی حرکت”درجا”، زیاد تاکیده شده است.
همه قلم به مزدان فرقه رجوی، حتی در بحث نوشتن، نیز درجا می زنند! سالیان است که هیچ حرکتی به جلو، ما از این فرقه و رهبرانشان ندیده ایم! چرا؟
چرا ما مردم ایران، باید شما را نماینده واقعی خود بدانیم؟ شما برای مردم ایران آیا جز ترور و بدبختی و نکبت، چیز دیگری به ارمغان آورده اید؟
واقعیت این است که روند خود بخودی – که معلوم نیست این”خود بخودی” بجای چه واژه ای استفاده شده وظاهرا سیر طبیعی اتفاقات سیاسی واجتماعی مد نظر بوده – در ایران نیز مثل تمامی کشورها، یک روند روبه رشد و متکامل است، انتقادات به حکومت و سیاست های مربوطه نیز، در یک روند طبیعی در جریان است! شما اگر از اول فضای کشور را به درگیری های مسلحانه و خشونت نمی کشیدید، شاید صحنه سیاسی کشور نیز بعضی تحولات خشن را به خود نمی دید! اگر شما به خواست های غیر منطقی و تمامیت خواهانه خود در دهه 60 اصرار نمی ورزیدید، ما امروز شاهد اسارت فرزندان میهن مان در چنگال رجوی نمی بودیم.
چرا از گذشته درس نمی گیرید؟ در ویلپنت هم شما دنبال تکرار خزعبلات چندین ساله خود هستید، شما خود هم به این واقعیت واقف هستید، که چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، عددی نیستید! ابدا مطرح نیستید! مردم هیچ احساس خوشایندی در مورد شما ندارند. نفرت، کین، خشونت و ترور تنها تصاویری هستند که مردم از شما دارند.
شما وقیحانه مدعی هستید که می خواهید: به جهانیان اعلام نمائید که چهره واقعی مردم ایران در وجود این مقاومت و «مریم رجوی» که سمبل بردباری مذهبی و اسلام دمکراتیک است، می باشد.
تا دیروز فقط اسم مسعود رجوی را به عنوان چهره مقاومت نام می بردید، اما امروز اورا به زباله دان تاریخ انداخته اید و فقط از عروسک خیمه شب بازی سازمان نام می برید! مریم قجر تا جائی که ما به یاد داریم سمبل وحشیگری، فحاشی، خیانت و بی ناموسی بوده است.
اگر به سند 10 ماده ای مریم قجر که از سخنان سیاست بازهای کشور های دیگر به سرقت برده شده است، افتخار می کنید، به جای حواله به آینده، بهتر است گذشته خودرا نقد کنید و انتقاداتی که سالیان به فرقه استبدادی شما، شده است را پاسخ دهید. کارنامه ننگین گذشته شما، بسیار واضح تر از آن است که بخواهید با 10 شعارکذایی روی آن خاک بپاشید.
در بین المراء خود می دانید، چند صد نفری را هم که به ویلپنت می آورید، با وعده پول، بخاطرغذای رایگان و اقامت درهتل می آیند.
پس بهتر است به جای ادامه دادن به استرتژی دروغ و فریب سالیان خود، به جنایات بیشمار خود اعتراف کرده و خود را به دادگاه وجدان های بیدار و انقلابی بسپارید.
فرید

خروج از نسخه موبایل