تمساح مالک شراعی را قورت داد

حتما شما هم مثل من از اطلاعیه سازمان خبر در گذشت مالک شراعی را خوانده اید. مالک یکی از بچه های هم قرارگاهی من بود، بچه های قرارگاه 15 او را به خوبی می شناسند. مثل همه بچه های جنوب آدم خون گرم و مهربانی بود بچه خرمشهر بود و از سال 73 وارد فرقه شده بود. توی درگیری 19 فروردین 90 با ما بود خوشبختانه توی آن درگیری جان سالم بدر برد اما روزگار بد و فرقه بد سرنوشتش را طوری دیگری رقم زد در حال حاضر. غرق شدن مالک (به مستعار عظیم صدایش می کردیم) پر از تناقض است چرا و چطور مالک که خودش غریق نجات بود و در عین حال یک نفر را نجات داد غرق شد؟
چند روز پیش خبرگزاری های آلبانی خبر دادند که یکی از اعضای فرقه در برکه کنار مقرشان غرق شده است وی مالک شراعی بچه جنوب، کسی که در کارون شنا را تجربه کرده است و شناگر حرفه ای بود غرق شد عجیب این است فرقه رجوی اعلام کرد که مالک شراعی اهل خرمشهر از اعضای نسبتاٌ قدیمی (فرقه رجوی) وقتی یکی از اعضای فرقه را که موقع شنا در حال غرق شدن بود نجات داد و خودش در دریاچه غرق شده و تاکنون علیرغم تلاش های پلیس و غواصان کشور آلبانی جسدش پیدا نشده است.
مالک شراعی انباری از اطلاعات بود مخصوصا ٌکسی که در درگیری دهم شهریور 92 شرکت داشت وی یکی از بازماندگان کشتار دهم شهریور بود که 52 نفر در آن درگیری کشته شدند مالک یکی از بازمانده های آن درگیری بود که جان سالم بدر برد حتماٌ وی دارای اطلاعاتی بود که اگر جدا می شد و دست به افشاگری می زد برای فرقه گران تمام می شد به همین دلیل فرقه رجوی به نحوی او را سر به نیست کردند.
دوستان نزدیک اش آنهایی که از فرقه جدا شدند می گویند بعد از ماجرای اشرف و درگیری دهم شهریور مالک دیگر آن آدم قبلی نبود مثل این بود یک چیزی در درون دارد ولی نمی تواند افشاء کند زیرا بعد از آن حادثه کشتار دهم شهریور آنهایی را که جان سالم بدر برده بودند را بلافاصله برای مدت سه ماه قرنطینه کردند چرا؟ اگر در حقیقت ریگی توی کفشتان نیست چرا افراد خودتان را آن هم به مدت سه ماه قرنطینه کردید؟
فرقه از این می ترسید اگر روزی این افراد باقیمانده دهم شهریور از فرقه جدا شوند برای فرقه خیلی سنگین و مایه آبروریزی شود به همین دلیل با مغزشوئی به مدت سه ماه آنها را مخیر کردند اطلاعات آن درگیری را در درونشان حفظ کنند و به هیچ احدی فاش نکنند اگر غیر از این بود نیازی نبود افراد را تا مدت سه ماه قرنطینه کنند در این رابطه بالاترین تهدید برای تمامیت فرقه همین بود که اطلاعات اش محرمانه بماند و جایی درز نکند به همین دلیل در شرایط حاضر وقتی یکی از آنها می خواهد خودشان را از فرقه خلاص کند به بهانه واهی و باورنکردنی سناریوی غرق شدن را آنتنی می کند به صورتی که بعد از یک هفته هنوز جسد آن قربانی کشف نشد اگر مشکوک است به همین دلیل است نه چیز دیگر.
سئوالات زیادی وجود دارد یکی این که چطور مالک نفری که در حال غرق شدن بود را نجات داده و خودش ناپدید شد و هنوز نتوانستند جسدش را پیدا کنند؟ نکند تمساح برکه ای کنار قلعه اشرف 3 او را قورت داده باشد!!و بعدش هم با تعزیعه گردانی اشک تمساح می ریزد!!
وقتی گروه ویژه نیروی دریایی و غواصان آلبانی نتوانستند تا الان جسدش را پیدا کنند نباید مشکوک شد؟
به قول دوست گرامی قربانعلی حسین نژاد: مالک شراعی قربانی محدویت های فرقه ای و ترس مریم قجر و سران فرقه از فرار افراد و جداشدنشان گردید چرا که اگر افراد خودش را به جای بردن در برکه ای که نه غریق نجات دارد و نه امکانات دیگر به عوض به سواحل شلوغ می برد که همه نوع امکانات هست چنین اتفاقی پیش نمی آمد.
البته ترس فرقه از این است وقتی چشم بچه ها به اعضای نامحرم باز شود انقلاب باسمه ای مریم قجر هم سوراخ سوراخ گردد وقتی پایه انقلاب اینقدر لرزان و سست باشد آیا اصالتی دارد؟ ایا اعتباری دارد؟ یا قابل تکیه کردن است؟ وقتی با یک نگاه همه داده های چندین ساله و به قول شان مجاهد لم یرتابو زیر سئوال می رود نباید گفت این انقلاب خود ساخته هدفش فقط و فقط در غفلت نگه داشتن اعضای است؟
وقتی اعضای فرقه از سواحل عمومی تحریم می شوندلاجرم اتفاقات این دست اجتناب ناپذیر است.
مریم رجوی باید جواب بدهد چرا افرادش را درکنار قلعه اسارتگاه که تحت کنترل شدید فرقه است برای تفریح می برد در حالیکه نه غریق نجات دارد و نه امکانات شنا؟
گلی

خروج از نسخه موبایل