تسلیت به آقای محمد آق آتابای و خانواده محترم

با کمال تأثر و تأسف با خبر شدیم که ابوی گرامی همسر آقای محمد آق آتابای، مسئول انجمن نجات استان گلستان، به صورت ناگهانی و غیرمترقبه فوت نموده و بازماندگان خود را در ماتم و اندوه فرو برده است.

انجمن نجات ضمن عرض تسلیت به آقای محمد آق آتابای و خانواده محترم ایشان، برای آن مرحوم طلب مغفرت نموده و برای بازماندگان صبر جمیل آرزو دارد.

ما را در غم خود شریک بدانید.

خروج از نسخه موبایل