آب در هاون کوبیدن سران فرقه رجوی

بعد از جریانات دی ماه سال گذشته که عده ای از مردم در برابر گرانی اجناس بصورت اعتراض به خیابانهای برخی شهرها آمدند. این تجعات که داشت با هدایت دشمنان و به خصوص فرقه رجوی و تفاله های سلطنت طلبان به سمت و سوی اغتشاشات کشیده میشد به صورت آرامی جمع آوری شد و مردم غیور کشورمان نیز بعد از آنکه پی به ماهیت افرادی که دست در دست دشمنان قصد براندازی حکومت را داشتند پی بردند بصورت خودجوش از این تجمعات دست کشیدند و این وظیفه را بر عهده مسئولان نهادند.

اما امروز دوباره شاهد برخی اعتراضهای مشابه سال گذشته بودیم که بازهم سران کوردل سازمان تروریستی مجاهدین و باقی مانده های رژیم پهلوی سر از لانه های خود در آورده و داعیه بهتر از مادر برای مردم شدند و بدنبال افکار خام و پوشالی خود هستند و با فریب جوانان میخواهند این اعتراض مردم به مشکلات اقتصادی را به روشی که خود دوست دارند و آن مبارزه با نظام میباشد هدایت نمایند و صد البته این بار نیز همچون دفعات قبل با شکست مواجه خواهند شد و برنامه ریزیهای آنها هیچ توفیقی برایشان نخواهد داشت و دلیل آن نیز خیلی ساده میباشد و عبارت است از حمایت مردم از انقلابی که برایش جان ها داده اند.

سران فرقه رجوی که با دلارهای رژیم آل سعود ارتزاق میکنند در هفته گذشته و قبل از روز پنجشنبه در فضای مجازی بطور گسترده اقدام به دعوت مردم به اعتراض و اغتشاش نمودند و درخواست آنها نیز چنین بود که مردم با درگیری ماموران نیروی انتظامی به تجمع بپردازند و هدف آنها نیز به اغتشاش کشاندن این تجمعات بود که نهایتا با فهم بالای مردم در تمامی نقاط کشورمان این ترفند آنها با شکست مواجه شد و هیچ حمایتی از این برنامه ریزی ضد حکومتی انجام نشد و بار دیگر مردم عزیز کشورمان نشان دادند که در برابر توطئه های دشمنان همچنان هوشیار و آگاه میباشند.

در روزهایی که مردم کشورمان متاسفانه تحت ظالمانه ترین تحریم های دشمنان اسلام قرار گرفته اند، سران فرقه رجوی و تفاله های سلطنت طلبان بدنبال اوج گیری کذایی میباشند تا هر کدام بتوانند پایگاهی در میان مردم برای خود ایجاد نمایند و غافل از اینکه مردم بطور کامل از هر دوی این شیاطین نفرت داشته و در برابر تمامی نقشه های شوم آنها با درایت کافی ایستادگی مینمایند و در این بین تنها دلارهای عربی میباشد که در جیب این خائنین به ملت واریز میشود و آنها با سوءاستفاده از موقعیت بوجود آمده اقدام به جیره خواری بیشتر میکنند تا چند صباحی را زنده بمانند.

در پایان دشمنان بدانند که ملت ایران همیشه هوشیار بوده و تمامی تلاشهای مذبوحانه آنها مانند آب در هاون کوبیدن بوده و هیچ نتیجه مثبتی برای آنها نخواهد داشت و تنها روسیاهی برای حامیان جنگ طلب و متجاوز آنها باقی خواهد گذاشت و در این بین بازهم پیروزی با اراده مردم خواهد بود.

خروج از نسخه موبایل