اگر فرقه رجوی خلع سلاح نمی شد

بی شک اگر فرقه رجوی، توسط آمریکا در عراق خلع سلاح نمی شد شیوع داعش در عراق از همان اواسط دهه 80 شکل می گرفت. مسعود رجوی که به حق پدر خوانده ی انتحاری در ایران است، مستعد انجام جنایات بدتر از آنچه از داعش در این سال ها دیده ایم بود. این  فرقه بارها و بارها ثابت کرده در جنایتکاری رقیب ندارد. بعید می دانم آتش زدن پرسنل و بیماران بیمارستان اسلام آباد، پاره کردن شکم زن باردار، پرتاب موشک به مهدکودک و 12000ترور جنایاتی باشند که از هر گروه تروریستی بر آید.

اخیراً جداشدگان فرقه رجوی افشا کرده اند که بعد از جنایت 11سپتامبر القاعده، مریم و مسعود رجوی به اعضاء فرقه ایراد گرفته اند که چرا شما چنین اقدامات خبرساز و مهمی را انجام نمی دهید. این زوج جنایتکار که مناسبات فرقه ای، مانند انقلاب ایدئولوژیک را بر اعضایشان تحمیل کرده بودند، خود را قوی تر از القاعده خوانده و گفته اند: القاعده با اسلام ارتجاعی چنان کار بزرگی کرده و ما که اسلام حقیقی را داریم و انقلاب ایدئولوژیک کردیم، می توانیم کارهای بزرگتر از این را انجام دهیم. راست هم می گفت، القاعده در سال2001 این هواپیما ربایی را انجام داد، در حالیکه فرقه رجوی در سال 1983 یعنی زمانیکه اصلاً القاعده ای وجود نداشت اقدام به هواپیماربایی کرده بود ولی چون سطح خلاقیت خبرسازیشان پایین بود، تهدید کردند هواپیما را منفجر می کنند اما چون اساساً فرقه ی ابله ای هستند هیچ غلطی نتوانستند بکنند و خیلی راحت دستگیر هم شدند.

اما نکته حائز اهمیت که مرا وادار به نوشتن این مقاله کرد، تحریک اعضاء فرقه رجوی به انجام کارهای بزرگتر بود. خدا می داند اگر این فرقه خلع سلاح نمی شد چه جنایات هولناکی در آن اوضاع نابسامان عراق که پس از حمله آمریکایی ها بوجود آمد مرتکب می شدند.

خروج از نسخه موبایل