دیدار آقای خدابنده از دفتر انجمن نجات مازندران

چندی پیش آقای ابراهیم خدابنده مسئول انجمن نجات برای انجام ملاقات با اعضای انجمن استان مازندران در دفتر انجمن این استان حضور به هم رساندند. حضور ایشان باعث دلگرمی نفرات انجمن نجات استان بود چرا که ایشان یکی از پایه های اصلی افشاگری علیه فرقه تروریستی رجوی می باشند.

در این دیدار ابتدا آقای خدابنده در مورد افشاگری های انجمن نجات استان مازندران صحبت نموده و از اقدامات انجام شده در راستای رهایی نفرات گرفتار در فرقه تقدیر نمودند. سپس در مورد مسائل مختلف از جمله وضعیت فرقه رجوی در آلبانی و اقداماتی که مریم قجر برای جلوگیری از ریزش نیرو در آنجا انجام می دهد صحبت شد.

در مورد وضعیت انجمن نجات استان مازندران و افشاگری علیه فرقه تروریستی رجوی، آقای خدابنده رهنمودهایی در زمینه پویایی کار و پیشرفت آن دادند.

صحبت ها و توجیهات آقای خدابنده برای نفرات انجمن نجات بسیار مفید بود و امیدواریم که با بکارگیری رهنمودهای داده شده بتوانیم در جهت افشای ماهیت جنایت کارانه فرقه تروریستی رجوی بیشتر گام برداریم.

در پایان از ایشان قول گرفتیم که باز هم به مازندران آمده و دیدارهای دیگری داشته باشیم که آقای خدا بنده هم در این رابطه قول دادند فرصت های بعدی اینکار را بکنند.

خروج از نسخه موبایل