انجمن نجات خوزستان حمله تروریستی اهواز را محکوم می کند

صبح روز 31 شهریور در شهر اهواز درحالی که نیروها و یگانهای نظامی درحال انجام مراسم رژه به مناست سالروز آغاز جنگ تحمیلی بودند 4 فرد مسلح وابسته به گروهک تروریستی الاحوازیه به سمت یگانهای نظامی ومردمی که درحال تماشای رژه بودند تیراندازی کرده وتعدادی را به شهادت می رسانند لازم به ذکر است که دربین شهیدان یک کودک چهار ساله و یک زن دیده می شود.

انجمن نجات شعبه خوزستان ضمن محکوم کردن این اقدام بزدلانه تروریستی با خانواده های شهداء ومجروحان این حمله تروریستی ابراز همدردی می کند.لازم به ذکر است که سرکرده گروه تروریستی الاحوازیه درکشور آمریکا ساکن است حال اگر دولت این کشور ادعای مبارزه با تروریسم را دارد می بایست سرکرده این گروه خبیث تروریستی را سریعا دستگیر وبرای محاکمه تحویل دادگاههای بین المللی دهد اما متاسفانه دولت آمریکا همانطورکه انتظار می رفت حتی زحمت محکوم کردن لفظی این اقدام تروریستی را هم به خود نداد ویکبار دیگربرای افکارعمومی دروغ بودن ادعاهای خود را ثابت کرد.

خروج از نسخه موبایل