از نظر مالی فرقه رجوی از چه منبعی تامین می شود؟

اگر به خود فرقه رجوی بر گردد در جواب می گویند ما از جانب مردم ایران و هواداران در خارج تامین مالی می شویم و هرگز جواب درست نمی دهند. اگر برنامه همیاری آنان را دنبال کرده باشید رقم کمک های مالی به اقرار خودشان هر چه قدر هم باشد، جواب تبلیغات یک روز شان را هم نمی دهد.
در رابطه با تلویزیون فرقه رجوی باید بگویم که این سیستم قبلاٌ بطور شبانه روزی برنامه نداشت. یکی از مسئولین سازمان در نشست عنوان داشت پخش برنامه های زنده هزینه زیادی برای سازمان دارد و برای هر دقیقه مبلغ قابل توجه ای می گیرند که برای همه بچه ها تعجب آور بود. مسئول مربوطه حواسش نبود و مخارج یک روز اش را حساب کرده رقم بسیار بالایی بود بعضی متناقض شدند ولی جرات سئوال کردن نداشت و اینکه این هزینه از کجا تامین می شود.
در همان نشست یکی از بچه ها سازمان را با پ کا کا مقایسه کرد و گفت چطور ما از آنان هم کمتر هستیم آنها خیلی جلوتر از ما دارای تلویزیون ماهواره ای 24 ساعته بودند اما ما حالا به این ضرورت رسیدیم چرا؟
مسئول مربوطه از این مقایسه جا خورد گفت مقایسه کردن حرام است ذهنتان را ببندید او از روی واکنش بچه ها دریافته بود که نمی بایست وارد این موضوع می شد زیرا تعداد زیادی در این رابطه متناقض شدن، از آنجائیکه جواب درستی نداشت دیگر ادامه نداد.
سال 73 بعد از رفتن مریم قجر به فرانسه سازمان به فکر راه اندازی تلویزیون افتاد چون قبل از آن ما در خود اشرف سیمای درونی داشتیم و تمام وقت نبود و تجهیزات و امکاناتش کم بود که بعد از سرنگونی صدام این مسئله ابعاد گسترده تری به خود گرفت و در خود اشرف فقط برنامه ها ضبط شده و در اروپا پخش می شد.
هزینه سازمان تبلیغات فرقه مخصوصاٌ خرج سیمای دروغین آن بسیار زیاد است به فرض محال اگر از سوی هواداران هم تامین مالی گردد خرج یک هفته اش را هم جواب نمی دهد چه رسد به ماه و سال!!!.
باید عنوان کنم من در اشرف از نزدیک شاهد بودم به عراقی ها گونی گونی پول می دادیم هر عراقی که به اشرف می آمد هنگام برگشت باجه ای در دم درب ورودی اشرف بر قرار نمودند در واقع صندوق بانکی بود که عراقی ها به آن محل مراجعه و حقوق شان را دریافت می کردند مثلاٌ اگر طرف شیخ بلند مرتبه ای بود پول بسیار کلانی به او می دادند اگر پایین تر بود کمتر، خلاصه اگر سر انگشتی حساب می کردیم روزانه چندین میلیون دینار خرج عراقی ها می شد.
توجه کنید مریم قجر در فرانسه هر سال شوی مسخره ای مانند ویلپنت را برگزار می کند مخارج اش بدون اغراق سر به فلک می رسد، مهمانان برنامه که از اقصی نقاط دنیا به فرانسه می آیند از الف تا یای مخارج اش را فرقه پرداخت می کند ضمن این که به شخصیت هایی که در پنل هستند و در حمایت از فرقه سخنرانی می کنند بابت هر دقیقه ده ها هزار دلار از کیسه باد آورده فرقه رجوی به حساب آنها واریز می کنند.
اگر بخواهیم همه جانبه این موضوع مشخص را بررسی کنیم خودش مثنویست که در این مقاله نمی گنجد، لذا فقط به گوشه اش اشاره نمودم تا بدانید اگر فرقه ادعا می کند به لحاظ مالی مستقل هست دروغ محض است یا اگر بعضی از لابی های فرقه مانند مجید رفیع زاده در برنامه پرگار بی بی سی در این زمینه از فرقه دفاع می کند بداند برای همه مردم روشن است فرقه از چه منابعی تامین مالی میشود اطلاعات آقای رفیع زاده بسیار مغرضانه است اگر می خواهد به اطلاعات جامعه ای دست پیدا کند باید سراغ جدا شده هایی برود که در اروپا و آمریکا در دسترس هستند تعداد بسیار زیادی هستند که می توانند در این زمینه به این آقا کمک کنند تا تحقیقاتش تکمیل گردد نه حرفهای بی محتوای سران فرقه رجوی را نشخوار کند.
گلی

خروج از نسخه موبایل