مریم رجوی و پروژه شهرداری گردی در پاریس

مریم قجر این بار از شهرداری منطقه پنج شهرداری پاریس سر در آورد، موضوع کنفرانس در مورد نه به اعدام و تروریسم بود.
قبل از همه باید به این نکته اشاره کنیم که آیا مریم قجر داعشی اعتقادی به نفی اعدام و تروریسم دارد یا خیر؟ آیا پروسه گذشته سازمان از اعدام و تروریسم خالی است؟ آیا حرفهایی که مریم قجر نشخوار می کند درست است؟ وقتی گذری به گذشته سازمان داشته باشیم در خواهیم یافت که از زمان شاه سابق سران سازمان روی خط ترور و اعدام و کشتن سوار بوده و استراتژی جنگ مسلحانه را آغاز نمودند.از ترور مستشاران آمریکایی گرفته تا اعدام نیروهای خودی مانند شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رجوی هم چنان همان خط را دنبال نمود و بعد از سی خرداد سال 60 باز هم به ترور و تروریسم روی آورد. تز رجوی این بود که می تواند با این روش به قدرت برسد ولی این راه او باز هم به شکست انجامید. البته خط اعدام را رجوی در مناسباتش پیاده نمود بطور مثال نفراتی را به جرم نفوذی بودن در زندان های خود در زیر شکنجه کشت. در مورد تروریسم هم وقتی مسئولین حکومتی و افراد عادی جامعه را شهید می کرد این نشانه تروریسم نیست؟ وقتی از تروریست های داعشی در سوریه و عراق حمایت می کند نشانه ماهیت تروریستی شان نیست؟ وقتی اتوبوس شهری را به آتش می کشد تا تعدادی افراد بی گناه کشته شوند تروریسم نیست؟
البته همه حرفهای مریم قجر در مورد اعدام و تروریسم یکنواخت و تکراری است و چیز جدیدی برای گفتن ندارد از درخواست قطع رابطه غرب با ایران گرفته تا نفی اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و اکنون هم سس کانونهای خرگوشی به اراجیف وی اضافه شده است. مریم قجر اکنون خط جدیدی به نام شهرداری گردی در پاریس آغاز نموده است. هر چند روز در یکی از مناطق 20 گانه شهرداری تعدادی از افراد ثابت و جیره خوار خود را جمع کرده و به آنان پیام داده و دلش را خوش می کند که دارد خودش را مطرح می کند. البته این شیوه کار مریم قجر هم زیاد بی مورد نیست اگر انجام هر جلسه در شهرداری ها را یک هفته قرار دهیم با توجه به مناطق بیست گانه شهر پاریس برنامه مریم قجر به مدت نزدیک به پنج ماه پر خواهد بود و از طرف دیگر برنامه های تبلیغاتی شان هم کامل می شود و دست باز برای پخش خواهد داشت. جالب اینکه نفراتی که در شهرداری منطقه یک و پنج پاریس شرکت نمودند ثابت بوده و هیچ تغییری در آمار نفرات نیست.
حال با این وضعیت و برنامه های مریم قجر می توان دریافت که او سعی می کند از این شاخ به شاخ دیگری بپرد و پروژه شهرداری گردی در پاریس را به اتمام برساند. اما باید به او گفت که چرا هیچ وقت در کارتان پیشرفت نداشتید و بی دنباله و ابتر بودید؟ چرا هیچ وقت زایندگی در کارهایتان وجود ندارد؟ چرا هر روز از تعداد شما کاسته می شود و تاکنون نفرات زیادی از مناسبات تان فرار نمودند؟ همه این دلایل را می توان در این جستجو کرد که شما از همان ابتدا روی استراتژی و ایدئولوژی اشتباهی سرمایه گذاری نمودید و به همین خاطر در طی این سالها مشخص شده که بی دنباله و ابتر بودید و تا کنون هم هیچ سعی و کوششی برای رفع این مشکل انجام نداده و هم چنان روی اشتباهات خود اصرار دارید به همین خاطر است که هر گونه حرفی هم که مریم قجر و شوهر فراریش بزند خریداری نداشته و تنها جنایت کاران غربی و منطقه ای را خوشحال خواهد نمود.
هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل