حضور آقای بنیادی و خانم اعظم نوری در دفتر انجمن نجات

آقای بنیادی و خانم نوری ازخانواده های فعال انجمن نجات استان مرکزی هستند. دورانی که فرقه رجوی در عراق مستقر بود فعالیت زیادی در کنار پادگان اشرف داشتند. از نصب بلندگو گرفته تا آشپزی برای خانواده ها. تلاش این خانواده باعث شد طیبه نوری اسیر در فرقه رجوی خودش را از فرقه رجوی نجات دهد و به دنبال یک زندگی آزاد برود. خانم نوری و آقای بنیادی در ادامه گفتند لازم است ما خانواده ها برای آزادی تمام اسیرانی که در فرقه رجوی اسیر هستند، تلاش کنیم. هر چند ما توانستیم طیبه را آزاد کنیم این به این معنا نیست که عقب نشینی کنیم. ما با خانواده ها درد مشترک داریم و از فعالیت خودمان در رابطه با اسیران در فرقه رجوی عقب نشینی نخواهیم کرد. ما با خانواده ها هستیم و تا آخرین آزادی اسیر در فرقه رجوی هستیم.
انجمن نجات استان مرکزی ضمن تشکر از آقای بنیادی و خانم نوری بخاطر تلاشهای این خانواده از آنها تقدیر کرد.

خروج از نسخه موبایل