دعوت از مهمانان بی اعتبار توسط مریم رجوی به چه دلیل می باشد؟

سران سازمان ضد خانواده مجاهدین هر گاه به بن بست می رسیدند تمام توان خود را بکار می بستند تا بتوانند ذهن عناصر خود را نسبت به شکست خود توجیه نمایند. همانند شکست سنگین عملیات فروغ که مسعود رجوی خانواده را عامل ان توجیه نموده و باعث از هم پاشیدن خانواده در فرقه رجوی گردید.
در عراق نیز بارها و بارها شاهد حضور عشایر خود فروخته و همچنین برخی سیاستمداران پیر و فرسوده بودیم که هر زمان سران فرقه رجوی به بن بست می رسیدند از روی استیصال آنها را آورده و به نیروهای فرتوت شده خود قوت قلب می دادند و به انها می گفتند ببینید که مردم عراق از ما حمایت می نمایند و در خارج از عراق نیز مریم ملعون با نشستهایی که با برخی سناتورهای بازنشسته که تنها به دنبال گرفتن دلارهای او بودند و بهمین خاطر در تمامی جلسات فرقه رجوی بدون آنکه حتی از موضوع جلسه اطلاعی داشته باشند شرکت مینمودند، بعنوان مهمانان خاص و حامیان انقلاب رجویسم یاد می نمودند تا بتوانند عناصر مخالف خود را راضی نگه دارند و بگویند تمام دنیا با آنها موافق بوده و از آنها بشدت حمایت می نمایند.
اخیرا سازمان ضد بشری مجاهدین که سرانجام متلاشی شدن خود را مشاهده می نماید و از طرفی وعده دروغین سرنگونی رژیم تا بهمن 97 نیز به چالش بزرگی برای آنها تبدیل شده، از برخی سیاستمداران کنار گذاشته شده و همچنین تشکل هایی که حتی در کشور خودشان نا آشنا میباشند به اردوگاه اشرف 3 در تیرانا دعوت نموده تا بتواند عوامل فرتوت و مخالف خود را که دیگر بعد از 40 سال به اهداف پوچ و بی هدف سران فرقه پی برده و ساز مخالف را زده اند نشان دهد که تمام دنیا از مریم رجوی حمایت بالقوه انجام میدهد و تنها اوست که مردم دنیا منتظر هستند تا انقلابی با 1800 نفر انسان پیر و خسته انجام داده و حکومت ایران را ساقط نموده و خود بر صندلی ریاست بنشیند و تمامی 1800 نفر را به ارکان مهم دولتی بگمارد و آنها را از این بدبختی که گرفتار ان شده اند نجات دهد که او آفریده شده برای نجات انسانها!
در روزهای گذشته خبرهایی در مورد حضور برخی تشکل ها و سیاستمدارانی که دیگر حرفهای آنها در بین مردم جامعه غرب نیز خریداری ندارد با دلارهای آغشته به خون مریم رجوی به آلبانی آمده و از اردوگاه سازمان ضد خانواده مجاهدین نیز دیداری انجام داده اند که البته تمام این حرکتها همانطور که در بالا نیز قید شده تنها برای راضی نگه داشتن عناصر مخالف فرقه رجوی میباشد و در بیرون از آن هیچ خریداری ندارد و این در حالی میباشد که این تشکل ها و سیاستمداران پیر که ادعای حقوق بشری می نمایند هیچ گاه در مورد ملاقات خانواده ها با فرزندانشان با مریم رجوی بحث و گفتگویی انجام نداده و نمی دهند و این خط قرمز آنها میباشد و اصلا این مهمانان خاص بقول سران فرقه رجوی هیچ گاه طرفداری از رعایت حقوق اولیه انسانها را نداشته و ندارند و دلیل این بحث نیز همین دیدار آنها از فرقه ای سراسر خیانت و تروریستی میباشد که تنها هدف آنها سوءاستفاده از عناصری میباشد که در چنگال آنها میباشند و برای رسیدن به قدرت کذایی از هیچ خیانتی روی بر نمیگردانند و این در حالی میباشد که کسانیکه عزت انسانی را با دلارهای آغشته به خون فرقه رجوی زیر پا گذاشته و از فرقه ای که سراسر خیانت و دروغ میباشد و انسانهایی را در عصر حاضر اسیر خود کردند دیدن می کنند بدون آنکه از حقوق اولیه زندانیان آنها سخنی بگویند!!
حضور مهمانان که چه عرض کنم، حضور برخی انسان نماها در فرقه رجوی در آلبانی دستاویزی برای سرکرده این فرقه شوم شده که بتواند عناصر ناراضی خود را توجیه نماید و همچنان آنها را شستشوی ذهنی نموده و برای وعده های دروغین دیگری برای سال آینده آماده نماید و این در حالیست که تمام جوانب این اسارت و برده داری سران فرقه رجوی بر عهده همین انسانماها میباشد که از فرقه رجوی و جنایتها و خیانتهای آنها استقبال می کنند و در برابر دلارهای رنگین و خونینشان سر تعظیم فرود می آورند.
باشد که روزگار متلاشی شدن فرقه رجوی بزودی محقق شده و تمام خیانتهای برخی انسان نماهای طرفدار آنها بر ملا شود و خیانت آنها بر بشریت روشن شود.

خروج از نسخه موبایل