فریاد های مریم رجوی از استیصال در اروپا

تلاش های مریم رجوی برای قانع کردن اتحادیه اروپا در قطع روابط سیاسی و تجاری کشورهای این قاره با ایران، همچنان بی نتیجه مانده و بعضاً بازخوردی معکوس و به ضرر فرقه منفور او داشته است.
مریم رجوی فهمیده است که اروپا نیاز بیشتری به ارتباط با ایران دارد. به همین علت نمی تواند با اروپایی ها کنار بیاید و اینقدر بالا و پایین می پرد تا چهره ایران را در نظر اروپا مخدوش کند.
استیصال مریم رجوی در سخنرانی اش در نمایشی بنام کنفرانس جوامع ایرانیان در اروپا، محرز بود. این نمایش که طرح توجیهی برای جلوگیری از ریزش هواداران فرقه رجوی بود، در تبلیغات این فرقه، کنفرانسی با حضور جامعه ایرانی خارج کشور عنوان شد. اما وقتی به تصاویر نگاه کنیم می بینیم، غیر از سالنی که خود مریم رجوی و درماندگان زندان اشرف 3 در آن حضور داشتند، دیگر سالنهایی که این کنفرانس را همزمان دنبال می کردند فیلم ها از پشت صندلی شرکت کنندگان تهیه شده است، این شگرد تصویربرداری راه حلی ست برای نمایش ندادن صندلی های خالی در همایش ها و کنفرانسها و چون غیر از عده ای از سمپات های خود فرقه رجوی کس دیگری در آن شرکت نکرده بود مجبور به این شکل تصویربرداری شدند.
در این نمایش، دستان خالی و حمایت پوشالی اروپا ازمریم رجوی افشا شد. بارها گلایه ی مریم رجوی از مقامات اروپایی درباره چرایی قطع نشدن روابط اروپا با ایران، نشان از شکست پروژه ایران هراسی این فرقه دارد.
سرکرده فرقه رجوی که بی اعتنایی اروپا در قبال اراجیفش را احساس کرده، شروع به مهمل بافی و هزیان گویی درباره تاثیر فرقه ی رجوی بر جامعه ایران کرد و برای هزارمین بار به هوادارانش نوید چمدان بستن برای رفتن به ایران را داد.

خروج از نسخه موبایل