نامه خواهر چشم انتظار به برادرش خیراله محمد علیان

به نام خدا

سلام خیراله عزیزم و برادرم، نمی دانی وقتی این نامه را می نویسم در نبود تو و پدرم و مادرم تنها امیدم به اشکهایم و وعده ای که به خودم می دهم که آیا برادرم را خواهم دید یا بدون تو من هم مثل مادرت با چشم گریان خواهم مرد؟ قسم به خدا مرگم نزدیک است، تنها آرزویم دیدن تو است. گاهی برای دیدار علی (علی امانی) می روم و از زندگی خودش لذت می برد و بوی تو را از او می گیریم، اگر می توانی تماس بگیرمن منتظرت هستم.

خواهرت

راضیه محمد علیان

خروج از نسخه موبایل