ارتباط تصویری دومین سری از خانواده های خوزستانی با جداشدگان البانی

روز چهارشنبه 5 دی ماه 97 دومین سری از خانواده های خوزستانی اعضای تحت اسارت فرقه رجوی بااعضای جدا شده درکشور البانی ارتباط تصویری برقرار کردند.درابتدای جلسه مسئول انجمن نجات خوزستان توضیحاتی دررابطه با اخرین وضعیت فرقه رجوی در البانی و اعضای جداشده در کشور البانی داد و تاکید کرد که سرکردگان فرقه رجوی در هراس از روند رو به افزایش جدایی اعضا و چشم انداز فروپاشی تشکیلات ضمن همدستی با دولت البانی و دادن رشوه های کلان به مسئولین محلی و اعضای کمیساریا شرایط سخت تری را برای اعضای جداشده فراهم کرده اند.
این فشارها که تحت پوشش قرارداد خائنانه منعقد شده بین این فرقه و دولت های البانی و امریکا ونظارت کمیساریا درعراق بسته شده بود، عملا اعضای جداشده را از هرگونه حقوق پناهندگی مستقل محروم می سازد. مسئولین کمیساریا عملا به اعضای جداشده اعلام کرده اند که شما هیچگونه هویت مستقلی در البانی ندارید وعلیرغم جدایی کیس مجاهدین محسوب میشوید. انها بیشرمانه به اعضای جداشده ای که تحت شدید ترین فشارهای مالی هستند توصیه کرده اند که مجددا به این سازمان برگشته واز گذشته خود اظهار پشیمانی کنند تاسران این سازمان مستمری درحد گذران زندگی به انها بدهند، که بامقاومت اعضای جداشده مواجه شده و به انها گفته شده که تحت هیچ شرایطی وحتی اگر از گرسنگی بمیرند حاضر به بازگشت به جهنم رجوی نیستند.
درجریان نشست های مریم رجوی با لایه های مختلف فرقه به دروغ به انها گفته شده که اعضایی که از تشکیلات انها جداشده اند در بدترین وضعیت مالی به سر می برند و خیلی از انها به گدایی از مردم البانی روی اورده اند. سرکردگان فرقه همچنین تاکید کرده اند روزانه خیلی از جداشدگان که بشدت از جداشدن پشیمان شده اند به دفترسازمان مراجعه و در خواست بازگشت دارند که باانها موافقت نشده است. درحقیقت رهبران فرقه از افزایش فشارها دوهدف را دنبال می کنند.
1- پشیمان کردن اعضای جداشده وترغیب انها به بازگشت اسارت گاه اشرف سه
2- از بین بردن انگیزه های جدایی در میان اعضای مستقر در زندان مانز و ایجاد یاس و سرخوردگی نسبت به چشم انداز جدایی.
ولی حضور طولانی مدت مریم رجوی درالبانی بخصوص درشرایطی که از ضرب العجل تعیین شده از طرف رهبران فرقه مبنی برسرنگونی حکومت ایران در 22بهمن بیش از یک ماه نمانده است، بخوبی این واقعیت را اثبات می کند که زمان قویا به ضرر رجوی درجریان است. 22بهمن امسال ابستن خیلی از حوادث واتفاقات است که افزایش کیفی ریزش وجدایی نیروها را بدنبال خواهد داشت. در ادامه برنامه، اعضای جداشده درالبانی ضمن معرفی خود توضیحاتی درخصوص پروسه اشنایی وجذب وجدایی خود از این فرقه دادند.انها ضمن اشاره به فشارهایی که دردوران اسارت برانها وارد میشد تاکید کردند هیچ کس دراین تشکیلات موافق سیاست ها وعملکردهای رجوی نیست واعضا تحت تاثیر شرایط بد معیشتی ومالی که رهبران این فرقه درالبانی برانها اعمال کرده اند مجبور به ماندن هستند. اعضای جداشده با اشاره به سواستفاده مریم رجوی از اعتراضات صنفی مردم در دی ماه گذشته و پس از آن به اعضا قول داده بود که حکومت ایران تا 22 بهمن ماه سرنگون خواهد شد. اگر در 22 بهمن اتفاقی رخ ندهد با جدایی خیلی از اعضا مواجه خواهیم بود.
خانواده های شرکت کننده دراین برنامه ضمن تشکر از توضیحات اعضای جداشده که تصویر روشنی از وضعیت البانی به انها دادند از چگونگی وضعیت وابستگان خود در این فرقه که سالیان از انها بی خبرهستند سوال کردند که اعضای جداشده متناسب باشناختی که از انها داشتند توضیحاتی دادند. خانواده ها متقابلا ضمن تشکر از حضور این اعضا دراین برنامه از انجمن نجات خوزستان که چنین فرصتی را مهیا کرد قدردانی نمودند.درپایان مسئول انجمن نجات خوزستان از اعضای جداشده بخاطر اینکه ساعاتی را درجمع خانواده های اسیران بوده وباحضورشان به انها دلگرمی بخشیدند تشکر کرد و آرزو نمود که انشاالله بزودی شرایطی فراهم شود که تمامی اعضای اسیردربند فرقه رجوی فشارها وتنگناهای ایجاد شده توسط سران فرقه رجوی را کنار زده و در کنار خانوادهایشان زندگی جدیدی را تجربه کنند.

خروج از نسخه موبایل