نامه خانواده های خوزستانی به دبیر کل عفو بین الملل

سنامه عباس اسدی
دبیرکل محترم عفو بین الملل آقای نایودو
با عرض ادب واحترام
گزارش عفو بین الملل در خصوص نقض حقوق بشر را مطالعه نمودم اما متاسفانه درگزارش تنظیم شده از جانب نهاد شما اسمی از گروههایی همچون مجاهدین خلق که سالهاست حقوق قانونی اعضای خود را نقض می کنند برده نشده است که این خود دلیلی است بر اینکه گزارش شما رنگ و بوی سیاسی و نه از موضع دفاع از حقوق بشر است. برادرم اسماعیل اسدی متاسفانه سالهاست عضو مجاهدین خلق می باشد اما نه ما موفق به دیدار با وی شدیم ونه اینکه گذاشتند او با ما ارتباطی داشته باشد واقعا چرا باید این مورد آشکار از نقض حقوق بشر از دید نمایندگان شما پنهان بماند؟ همچنین رهبران مجاهدین خلق یکی دیگر از برادرانم بنام ابراهیم اسدی را سالها پیش قربانی اهداف خودخواهانه رجوی کردند و برای همیشه حسرت دیدار با او را بر دل ما گذاشتند.
آقای دبیرکل
از شما تقاضا دارم نمایندگان خود را به آلبانی و کمپ مربوط به مجاهدین خلق بفرستید تا ببینید درآنجا انسانهایی سالخورده وافسرده ای که به قوانین حقوقی خود اشراف نداشته و سالهاست از خانواده های خود خبری ندارند. بر همین اساس نهاد شما باید بطور جدی وضعیت آنها را مورد بررسی قرار دهد و این کمترین انتظار خانواده نگران ما از نهاد شماست.
با تشکر از شما
عباس اسدی از استان خوزستان ایران
رونوشت:
1- آقای فلیپ لوتر
2- نویسندگان گزارش منصوره و رها


نامه غلامعلی علاف پور
دبیر کل عفو بین الملل آقای کومی نایودو
احتراما اینجانب غلامعلی علاف پور ساکن خوزستان شهر اهواز برادر نسرین علاف پور هستم که بیش از 30 سال است در سازمان مجاهدین خلق عضویت داشته و در حال حاضر هم در کمپ به اصطلاح اشرف 3 مربوط به همین سازمان در کشور آلبانی ساکن می باشد. متاسفانه طی سالیان علیرغم تلاش های زیاد و از جمله نوشتن نامه های متعدد به نهادهای مختلف بین المللی وحقوق بشری و از جمله کمیساریای آلبانی تاکنون موفق به دیدار با خواهرمان نشدیم. برای من بسی جای تاسف است که سازمان شما در جدیدترین گزارش خود درپایان 2018 از نقض ابتدایی ترین حقوق اعضای سازمان مجاهدین خلق منجمله خواهرم نسرین اشاره ای نکرده است که من به نمایندگی ازطرف خانواده ام از شما درخواست دارم که حقوق بشرخانواده ها واعضای مستقر درکمپ مجاهدین خلق ساکن درآلبانی را هم مورد توجه قراردهید.
با تشکر
غلامعلی علاف پور
رونوشت:
1- فیلپ لوترمدیرتحقیقات عفو بین الملل برای خاورمیانه وشمال آفریقا
2- نویسندگان گزارش عفو بین الملل


نامه عادل حزبه پور
آقای کومی نایودو دبیرکل محترم عفوبین الملل
با سلام
من عادل حزبه پور هستم برادرعبدالامیر حزبه پور که در جنگ ایران وعراق توسط ارتش عراق اسیر شد. تا زمانی که وی در اردوگاه جنگی بود برایمان نامه می نوشت.اما از سال 68 دیگر از وی خبری نشد بعدها متوجه شدیم که رهبران مجاهدین خلق او و تعدادی دیگر از اسرای جنگی را در هماهنگی با صدام و البته با بی توجهی مسئولین وقت صلیب سرخ با وعده فرستادن به اروپا فریب داده و به کمپ خودشان بنام اشرف می برند تا ازآنها درجهت مقاصد خود سوء استفاده کنند.
آقای دبیرکل
خبر موثق داریم که برادرم الان در کشور آلبانی و در مقر اشرف 3 مربوط به سازمان مجاهدین خلق می باشد. ولی ما همچنان موفق به ارتباط با او نشدیم متاسفانه مسئولین دولت آلبانی اجازه ورود من و خانواده ام را به کشورشان جهت دیدار با برادرم نمی دهند.اینکه شما موضوع حقوق بشر را دنبال می کنید عالیست اما نمی دانم چرا درگزارش نهاد شما در رابطه با حقوق امثال برادرم که توسط سازمان مجاهدین خلق سالهاست نقض می شود اصلا یک خط هم نوشته نشده است.بنابراین ازشما می خواهم که خودتان راسا ورود کرده و این نقصیه را برطرف کنید. درغیر اینصورت این حق را به من و خانواده ام بدهید که فکرکنم گزارش عفو بین الملل تماما با اهداف سیاسی و نه بر مبنای رعایت حقوق بشر تنظیم شده.سئوال من ازشما این است که آیا برادرمن دراین دنیا حق آزاد زیستن وآزاد انتخاب کردن ندارد؟ لطفا به من و خانواده ام پاسخ دهید.
با تشکر
عادل حزبه پوراز استان خوزستان – شهر اهواز
رونوشت:
1- آقای فیلپ لوتر
2- نویسندگان گزارش عفو بین الملل


آقای کومی نایودو دبیرکل محترم عفو بین الملل
با سلام
من مهوش جهانبانی همسر علی ابراهیمی می باشم. همسر من در دوران جنگ ایران و عراق اسیر شد. اما در سال 68 رهبران سازمان مجاهدین خلق بدون توجه به قوانین مربوط به نگهداری اسرای جنگی و البته با حمایت صدام رئیس جمهور سابق عراق او را با وعده فرستادن زود هنگام به ایران و یا به کشورهای اروپایی فریب داده و به مقر خودشان می برند که باز برخلاف معیارهای حقوق بشری هیچگاه نگذاشتند من همسرم را ملاقات کنم. وقتی گزارش شما را در مورد نقض حقق بشر مطالعه نمودم تعجب کردم که چرا درآن گزارش به حقوق حقه همسرم که توسط رهبران مجاهدین خلق سالهاست نقض می شود اشاره نشده است درحالیکه منطقا نهاد شما نباید تبعیض قائل شود. تعداد زیادی به همراه همسرم در کمپ مجاهدین خلق هستند که تاکنون هیچ نهاد بین المللی و حقوق بشری توجهی به وضعیت اسفناک آنها نکرده و مورد بررسی قرار نداده است که چرا حقوق قانونی آنها نقض می شود.حال از شما می خواهم که بطور ویژه به این مسئله بپردازید شاید که امثال همسرمن هم نجات پیدا کند.
مهوش جانبانی از ایران – استان خوزستان – شهر اهواز
رونوشت:
1- آقای فیلپ لوتر
2- نویسندگان گزارش عفو بین الملل

خروج از نسخه موبایل