نامه خانواده های گیلک رنجدیده از ظلم و جور رجوی به سفیر فرانسه در ایران

سفارت فرانسه در پایتخت ایران – تهران
جناب آقای فرانسوا سنمود سفیر محترم
ما شماری از خانواده های اعضای گرفتار در تشکیلات سیاه و مخرب و تروریستی فرقه رجوی، از مخاطبان شما هستیم و داریم با شما صحبت ودرد دل میکنیم.
ما جمیعا ساکن شمال سرسبز ایران – گیلان هستیم و جمعیت مان بالغ بر300 خانوار رنجدیده از ظلم و جور رجوی میشود که سالیان متمادی از فرزندان و عزیزان اسیرمان در اسارتگاههای رجوی فاقد اطلاع از کمترین وضعیت نگران کننده آنان هستیم.
نگرانی مضاعف مان از این بابت است که چرا و چرا کشور فرانسه که روزی روزگاری کانون آزادی قلمداد می شد، اینگونه درقبال تروریسم رجوی برخورد دوگانه اتخاذ کرده و به عینه از آن حمایت میکند.
ما خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک که هر یک عضوی یا اعضایی از خود در اسارت رجوی داریم بخوبی واقفیم که جماعت رجوی کما فی السابق از کشور شما اجازه برگزاری اجتماعی دیگر در قلب فرانسه را گرفته است که مسبوق به سابقه بوده که ادامه آنرا با وجود شناخت ماهییت تروریستی آن از جانب شما بی دلیل و بی معنی می بینیم.
خوب است صرفا یادآوری داشته باشیم که فرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین درکمال خشونت برآمده از تروریسم عریان ؛ دستکم 12000 ازهمنوعان ایرانی مان را به قربانگاه فرستادند و از قضا با بکارگیری عنصر تروریسم شمار زیادی از اعضای اغفال شده خود را نیز قربانی کردند.
سفیر محترم
بواقع برایمان پذیرفته نیست که فرقه رجوی درپناه حمایت کشور شما بخواهد و بتواند در کشوری چون فرانسه جولان بدهد و از پاسخگویی به قربانیان خود در قبال جنایت بی حد و حصر خود در داخل ایران امتناع بورزد و خاصه بتواند با داشتن کارت سفید عزیزانمان را در زندان مانز آلبانی محصور و محبوس بنماید و یقینا پاسخ چون وچرای آنرا از شما که مهمان کشورمان در پایتخت ایران هستید ؛ انتظار می کشیم.
شماری ازخانواده های اسیران رجوی در آلبانی از استان گیلان

خروج از نسخه موبایل