به بهانه چهارشنبه سوری

به آخرین چهارشنبه سال 1397 نزدیک می شویم. سنتی دیرینه که در سر تا سر کشورمان تحت عنوان چهارشنبه سوری، با آداب و رسوم خاصی بر گزار می شود. فرقه رجوی همه ساله قبل از فرار رسیدن این سنت ملی تلاش می کند، آب را گل آلود و بر حسب ذات تروریستی خود با بهره جستن از فضای مجازی شرایط آشوب و اغتشاش را ترویج نماید. البته به دلایل واضح و مبرهن مبنی بر اشرافیت و آشنایی جوانان ایرانی با طینت ضد ملی این گروه، در سالهای گذشته شاهد کوچکترین خللی در مراسم های مشابه نبودیم. حال که به زعم ایرانیان باستان، برخی از روزهای سال را نحس و بدیمن می دانستند و اعتقاد داشتند تا نحس و شوم را باید شادمانی کرد تا شیاطین در آدمیان فرصت رخنه نداشته باشند. در چهارشنبه سوری پیش رو نیز با پریدن از روی آتش، توطئه ها و پدیده شوم و نحس رجوی را در آتش های گدازان مراسم آخرین چهارشنبه سال ذوب خواهیم کرد تا به استقبال بهار رویم که نمادش آتش و پیامش نور و مهر ایرانی است.

خروج از نسخه موبایل