مریم قجر نمی تواند به فریبکاری خود ادامه دهد – قسمت پایانی

آقای ایرج صالحی در تایید حرفهای آقای حسین ثابت رستمی عنوان داشت که اگر به فیلم هایی که فرقه رجوی در مورد کانونهای شورشی منتشر می کند توجه کنیم بیشتر سرکاری و مسخره است چون اگر به فیلم های آنان نگاه کرده باشید در خواهید یافت که وقتی در میان کوهها و یا در بیابان و جاهایی که هیچ ترددی وجود ندارد و یا روی ماسه کنار دریا شعار نوشتن برای فرقه رجوی کارآیی سرنگونی ندارد و بیشتر به شعار شبیه است. اگر سران فرقه رجوی دلشان را به این شیوه برای سرنگونی خوش کردند همان بهتر که این گونه باشد و تا آنجایی که من اطلاع دارم وقتی در عراق بودیم و کلی سلاح و ادوات نظامی داشتیم نتوانستیم کاری از پیش ببریم و اکنون نعره سر دادن به اسم کانون شورشی بیشتر به جوک شبیه می باشد و همان بهتر که مریم قجر پز کانونهای شورشی را بدهد و متاسفانه اعضای نگون بخت فرقه هم در اوج ناآگاهی باید با شعار مسخره مریم قجر روز را به شب برسانند.
آقای محمد رضا گلی از اعضای انجمن نجات استان عنوان داشت که هدف از دائر کردن اشرف سه این بود که سازمان باز هم اعضای خود را در محیطی محصور کند و اجازه به کسی ندهد که بتواند به شهر تردد کند و فیلش هوای هندوستان کند چون شاهد هستیم که تا وقتی به اشرف سه نرفته بودند تعداد زیادی از مناسبات جدا شدند مریم قجر فکر می کرد که می تواند با بردن اعضای نگون بخت خود به اشرف سه جلوی ریزش نیرو را بگیرد ولی از آنجایی که مریم قجر کودن می باشد. نمی دانست که حتی با وجود بردن افراد به اشرف سه باز نفرات سعی می کنند از مناسبات خارج شوند و همانگونه که مسئول نشست عنوان داشت اکنون پنج نفر جدا شدند و از زمان وارد شدن به کشور آلبانی حدود چهار صد نفر جدا شدند و زندگی جدیدی برای خود آغاز نمودند و این نشان از وضعیت وخامت بار مناسبات رجوی دارد. مریم قجر فکر می کرد که می تواند با این شیوه و بردن افراد در اسارتگاه دیگری جلو فروپاشی را بگیرد ولی چیزی که شاهدش هستیم این ریزش ها ادامه دار خواهد بود و آینده این را ثابت خواهد کرد.
مسئول انجمن در تائید حرفهای آقای گلی عنوان داشت که اخیراٌ تعدادی از جدا شدگان فرقه رجوی در آلبانی دست به تحصن زدند تا نشان دهند که سیاست های فرقه تروریستی رجوی روی فشار اعضای جدا شده کوک شده است و قصد دارد این گونه فشار را بر نیروها بیشتر کند.
آقای موسی شیرگاهی یکی دیگر از خانواده های استان عنوان داشت که در خبرها آمده بود که مریم قجر چند ماه به آلبانی آمده تا با شستشوی مغزی باز هم جلوی ریزش نیرو را بگیرد چون متوجه شد با نزدیک شدن سر فصل 22 بهمن با ریزش نیرو مواجه خواهد شد. به همین خاطر تا می توانست با آوردن سناتورهای از دور خارج شده و لابی اروپایی و بردن به اشرف سه جلوی ریزش را بگیرد و در تبلیغات خود به این مسئله زیاد بها داد ولی چیزی که مریم قجر متوجه این نمی شود این است که نیروها از انبوهی تناقضات در مورد عدم سرنگونی برخوردارند و اینکه از کشور آلبانی سرنگونی بیرون نمی آید حال هر چقدر مریم قجر به کله پزی ادامه دهد چیزی عایدش نخواهد شد چون طی این دوران به خوبی به این نکته اشراف پیدا نمودیم که با همه فریبکاری سران فرقه در مورد سرنگونی خبری از آن نیست و بیشتر سرکاری می باشد. من به عنوان یک خانواده هر چقدر هم رجوی دست به فریبکاری بزند از فعالیت برای رهایی پسر عمویم یعنی علی شیرگاهی دست بر نخواهم داشت و اگر لازم باشد برای ملاقات به آلبانی خواهم رفت.
آقای سید محمد یعقوبی برادر هاجر یعقوبی از دوستان انجمن نجات استان، اظهار داشت که من در بیشتر مراحل اعزام به کشور عراق حضور داشتم ولی چیزی که برایم کاملاٌ روشن شد ماهیت رجوی ضد بشر است و از ملاقات خانواده ها می ترسد چون می داند که پایه های تشکیلاتش را خانواده ها سست می کند و باعث ریزش نیرو می شود. اگر اکنون در کشور آلبانی جا خوش کردند نشان از پیروزی آنان نیست بلکه نشان از ضعف و زبونی استراتژی رجوی می باشد و اگر اکنون مریم قجر شعار سرنگونی و اینکه سرنگونی خیالی وی نزدیک می باشد دروغی بیش نیست چون خود او بهتر از هر کسی می داند که سرنگونی کار وی و اعضای سالخورده اش نمی باشد چون از بس در تناقضات انبوه خود گیر کردند دیگر حال تکان دادن خودشان را ندارند من می توانم به مسئله خواهرم هاجر اشاره کنم که اکنون با توجه به مغز شویی که رجوی روی وی انجام داده دیگر نمی تواند حتی به حرفهای برادرش یعنی من گوش کند و شاهدش هم بودم که چگونه به من توهین می کرد ولی او باید بداند که همه آنان فریب حرفهای مسخره رجوی را خوردند ولی من با اشراف به این مسئله برای رهایی خواهرم از هیچ کوشش و فعالیتی دریغ نخواهم کرد. او و دیگر مسئولین فرقه تروریستی رجوی باید بدانند از دست ما خانواده ها خلاصی ندارد.
در پایان نشست خانواده ها در دفتر انجمن نجات استان بار دیگر متذکر شدند که ما تا آخر در کنار اعضای گرفتار خود باقی خواهیم ماند و اجازه نمی دهیم که رجوی فریبکار با مغزشویی به حیات خائنانه خود ادامه دهد. در ضمن خانواده ها متذکر شدند که اگر لازم باشد برای ملاقات با نفرات خود به کشور آلبانی خواهند رفت حتی اگر ریسک آن بالا باشد ولی نفراتشان باید بدانند تا رهایی آنان از چنگال رجوی فریبکار دست از فعالیت و افشاگری علیه مناسبات جهنمی فرقه بر نخواهند داشت.
مسئول انجمن نجات استان در پایان به همه خانواده ها به خاطر استقامت شان در مبارزه عوام فریبی و برای رهایی عزیزان خود درود فرستاد و عنوان داشت که ما هم اعضای جدا شده در راستای افشاگری و رهایی اعضای نگون بخت فرقه تروریستی رجوی دست از افشاگری بر نخواهیم کشید.
اما چیزی که از حرفهای شما خانواده ها بر می آید این است که باید توان و سطح مبارزه با فرقه تروریستی رجوی را بالاتر ببریم و این دور نیست که روزی شاهد فروپاشی تمام تشکیلات رجوی در آینده نزدیک باشیم چون هر چقدر که زمان می گذرد دروغها و فریب های مریم قجر برای همه روشن می شود و راه گریزی از فروپاشی تشکیلات جهنمی رجوی نیست.
در پایان خانواده ها متن دادخواستی را تنظیم و امضا نمودند تا به مراجع بین المللی ارسال کنند و خواهان ملاقات با عزیزان خود در کشور آلبانی بشوند.
هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل