پیام نوروزی آقای محمد قاسمی به دخترش شکوه اسیر در فرقه رجوی

سلام

چندین سال من و مادرت را ترک کردی بدون اینکه یادی از ما بکنی.

نا سلامتی ما پدر و مادرت هستیم و دلمان برای شما تنگ شده نگرانت هستیم.

فرارسیدن سال جدید را به شما تبریک می گوییم. امیدوارم در سال جدید برای شما فرجی شود. خودت را از چاهی که در آن افتاده ای نجات دهی.

من که از شما بی خبرم چندین سال است با من تماس نگرفته ای لااقل از اوضاع احوالت با خبر شوم دنبال این بودم که بتوانم تماسی با شما بگیرم سعی خودم را کردم ولی متاسفانه موفق نشدم .به چه دلیل این همه سال عمر خودت را به تباهی کشیدی آیا به هدفی که داشتی رسیدی؟

فکر می کنی به هدفی که داری می رسی اصلا” شما هدفی دارید که به آن برسید. فقط چندین سال با فریب دادن شما و هدفی نامشخص خودت را نابود کردی من خبرها را کم و بیش دنبال می کنم الان در آلبانی از چه امکاناتی برخوردار هستی آیا می توانی آزاد فکر کنی و یا آزاد زندگی کنی؟ چرا خودت را نجات نمی دهی به چه دلیل خودت را محبوس کرده ای و یک سری آدم های از خدا بی خبر به نفع خودشان دارند از شما سواستفاده می کنند. چندین سال است به شما اجازه ندادند یک تماس با من و مادرت بگیری من و مادرت چشم انتظار شما هستیم می خواهیم شما را در آغوش بگیریم.

مجددا” سال جدید را به شما تبریک می گوییم امیدوارم در سال جدید تصمیم عاقلانه ای برای خود بگیری و خبر به من برسد که دخترت شکوه خودش را نجات داده من و مادرت منتظر لحظه ای هستیم که شما را در آغوش بگیریم.

پدرت… محمد قاسمی

خروج از نسخه موبایل