پیام آقای شهرام بهادری به بچه های اسیر درآلبانی

با سلام، شهرام بهادری هستم. سلام عرض می کنم خدمت همه بچه هائی که در اشرف 3 در آلبانی در دستان فرقه رجوی گرفتار هستند، از شما می خواهم که بدانید همه حرفهائی که به شما می زنند را 180 درجه برعکس کنید، چون همه حرفهای آنها جز دروغ چیزی نیست، ازجمله  اینکه می گویند دنیای بیرون را تاریکی فرا گرفته است! هیچ کدام از حرفهای آنها واقعیت ندارد، همه حرفهایشان دروغ است، بیائید بیرون، مثل ما که آمدیم بیرون و خودمان را رها ساختیم، الان هم داریم زندگی خودمان را در رفاه و آسایش می کنیم، کسی هم با ما کاری ندارد، بیائید خانواده هایتان را از نگرانی نجات بدهید، چون خانواده هایتان همیشه و هر لحظه، در انتظار شما هستند، ان شاا.. و به امید آنروزی که خودتان را از دستان این فرقه منحوس رجوی، نجات بدهید. با تشکر

خروج از نسخه موبایل