بالاخره در دوران علائم یا آماده باش سرنگونی قرار داریم؟

رجوی شیاد با دیدن شرایط مردم ایران در رابطه با سیل پیامی دیگر داده تا به اعضای روحیه باخته خود جانی تازه بدمد و بتواند با وعده های توخالی سرنگونی، دلشان را به این مسئله خوش کند. اکنون فقط قصد داریم اشاره ای کوتاه به پیام سراسر دروغ وی بیندازیم تا مشخص شود که رجوی تا کجا کودن و خنگ بوده و دیگر قادر به درک شرایط موجود نیست.
ابتدا رجوی با شارلاتان بازی عنوان می کند” کیست که فرو ریختن خانه و کاشانه خلق محبوب خود را ببیند و قلبش از جا کنده نشود و اراجیفی از این مدل ….!” البته جا دارد در اولین قدم فریبکاری رجوی ها را افشا کنیم چطور وقتی در زمان جنگ عراق علیه ایران، نیروهای سازمان با دشمن مردم ایران همکاری می کردید و دست به کشتار می زدید مردم ایران نبودند؟ چطور وقتی مردم بی گناه شهرهای مختلف ایران را به بهانه داشتن عکس رهبری مورد هجوم قرار داده و ترور می کردید آنان مردم ایران نبودند؟ وقتی اتوبوس شهری را به آتش کشیده و تعدادی از مردم بی گناه در آتش کینه های حیوانی شما کشته شدند دلتان به درد نیامد؟ چطور وقتی مردم بی گناه در تهران و اهواز توسط داعش شهید شدند دلتان به درد نیامد؟ اکنون وقتی مردم ایران گرفتار سیل شدند دلتان بخاطر خراب شدن خانه های مردم ناراحت شد؟ رجوی شیاد شما حتی به اعضای خودتان هم رحم نکردید و تعدادی از آنان را زیر شکنجه برده و تعدادی را کشتید آیا دلتان آن موقع به درد نیامد؟ چطور وقتی صدام شهرهای ایران را با موشک مورد حمله قرار می داد و شما بعداٌ اطلاعات محل اصابت موشک را به ارتش عراق می دادید آن موقع دلتان برای مردم ایران نسوخت؟ شما سعی دارید چه کسی را گول بزنید؟ از بس پرونده شما از جنایت و کشتار و خیانت پر شده که مردم ایران هیچ توجه ای به شما جانیان نمی کنند. دم زدن از حمایت مردم دروغی بیش نیست که بیشتر مصرف داخلی دارد و هیچ خاصیتی هم ندارید. رجوی در جریان سیل هم سعی دارد خودش را نشان دهد و نعره درگیری و قیام سر می دهد. از این کودن باید سئوال نمود اکنون چه جای این حرفها، اکنون زمانی است که باید با تمام توان به حمایت از سیل زدگان برخاست نه اینکه از سیل پلی برای رسیدن به امیال شیطانی و ضد مردمی ساخت.
البته رجوی شیاد در قسمتی از پیام خود به مسئله همکاری همه جانبه خود با آمریکا اشاره می کند و عنوان می کند که بعد از سرنگونی صدام در عراق، اطلاعات پنجاه هزار فقره عملیات علیه نیروهای آمریکایی توسط ایران را داده و کاملاٌ با آنان همکاری می نموده است. این همان رجوی است که در سال 1380 در باقرزاده عنوان می داشت که تنها دشمن ما، بورژوازی آمریکا می باشد و باید با آن جنگید. ولی اکنون جفت پا وارد همکاری همه جانبه اطلاعاتی و جاسوسی با آنان شده است. حالا کدام یک از حرفهای رجوی شیاد را باید باور کرد؟
رجوی شیاد در جای دیگری از پیام مسخره خود از بزرگ منشی و مناعت مصیبت دیدگان زلزله در سر پل ذهاب که اثاثیه ناچیز خود را برای کمک به سیل زدگان می فرستند حرف می زند و در ادامه عنوان می کند که بر پیشانی آدمی عرق شرم می نشاند!!!. بهتر است شما این قدر عرق شرم نکنید چون وقتی بحث انسان می شود مطمئناٌ شما نیستید چون تنها چیزی که رجوی جنایت کار می شناسد مرگ انسانها و عذاب دیدنشان می باشد. اگر تو و زن سومت دلتان برای مردم سیل زده می سوخت به جای راه اندازی شوهای مسخره در آلبانی و دیگر کشورها و صرف هزینه های بالا برای لابی های خود و به جای حرف زدن به مردم کمک می کردید. بهتر نبود به جای اینکه مریم قجر هر روز صفحه ای را کثیف کند و حرف مفت بزند به مردم سیل زده کمک می کردید؟ بهتر است شما دیگر در مورد بزرگ منشی مردم ایران حرف نزنید چون شما از دیدگان مردم ایران هیچ ارزشی ندارید و حالمان از تکرار حرفهای مفت به هم می خورد.
به قسمت دیگری از سخنان مسخره رجوی اشاره می کنیم تا متوجه شویم که او از پایه کودن تشریف دارند. رجوی ابتدا مدعی می شود که مریم قجر بارها تاکید کرده که امکانات سپاه و ارتش باید در اختیار ملت قرار گیرد!! اولاٌ شما چکاره این ملت هستید که این گونه حرف می زنید؟ مردم ایران خودشان صاحب دارند و تا کنون هیچ گونه کم کاری در حمایت از سیل زدگان وجود نداشته و حتی شاهد هستیم که سران دولتی و نظامی با تمام توان به کمک سیل زدگان آمدند پس نعره سر دادن که باید این گونه شود بیشتر به مسخره کردن خودتان شبیه می باشد.
اما چند خط پایین تر شاهد هستیم که رجوی کودن، بودن خود را به ته خط رسانده و عنوان می کند که” واقعیت این است که سران حکومتی به عمد از دادن امکانات به مردم سر باز زدند تا سیل مردم را به خود مشغول کند و از خطر قیام و سرنگونی بکاهد!!!” اگر کسی نداند و داخل ایران نباشد فکر می کند که در داخل کشور چه خبر است. البته در ذهن پوک رجوی هم باید این گونه باشد اگر سیل نبود تاکنون حکومت ایران توسط مردم سرنگون شده بود!!!. باید به رجوی گفت آیا شما به چیزی که می گوئید اعتقاد دارید؟ تمام مردم ایران درگیر سیل می باشند این چه ربطی به قیام و سرنگونی دارد؟ رجوی که از هر چیزی می خواهد آنرا به سرنگونی خود چسب بزند این بار سیل را بهانه قرار داده است. یادمان نرفته که وقتی عراق، کشور کویت را اشغال کرد شما مطرح نکردید که با این کار سرنگونی حکومت ایران به عقب افتاد. آیا در آن موقع امکان سرنگونی از جانب ارتش کاغذی تان امکان پذیر بود؟ اگر به فرار مریم قجر از عراق اشاره کنیم در خواهیم یافت هر روز که می گذرد او سعی دارد با تمام توان این گونه جلوه دهد که ما توان سرنگونی داشتیم ولی عواملی باعث می شود که این کار به عقب افتد. آن موقع که در عراق بودید و از حمایت همه جانبه ارتش عراق برخوردار بودید کاری نتواستید بکنید و اکنون که دیگر رمقی برای نیروهایتان باقی نمانده و تعداد زیادی پوشک می بندند آیا سرنگونی در دسترس است؟ بهتر است رجوی به نشخوار اراجیف هزار بار تکرار شده قیام و سرنگونی خودش دل خوش کند تا مریم قجر با خیال راحت به زندگی شاهانه اما در اوج خفت و خواری در لجنزار خود ادامه دهد.
رجوی شیاد در جای دیگری باز جدا شدگان را مورد اهانت قرار می دهد و عنوان می کند” خط فروپاشی مجاهدین از طریق تشکیل بریده خانه ای به نام تیف تبدیل شد و …” معلوم است افشاگری جداشدگان حسابی به رجوی خورده که بعد از 17 سال هنوز مانند مار به خودش می پیچد و ناله سر می دهد که چرا اربابش صدام سرنگون شده و نفرات جدا شده توانستند ماهیت ضد بشری وی را افشا کند. تازه این شروع کار است بگذار تعداد بیشتری از اعضای خودت جدا شوند و دست به افشاگری بزنند آن وقت خواهیم دید که باز هم به جدا شدگان توهین می کنی یا خیر؟ ناله سر دادن در مورد افشاگری جداشدگان این پیام را به ما می دهد که کارمان درست بوده و دقیقاٌ به خال خورده است.
رجوی شارلاتان در هر پیام خود که فرصتی به دست بدهد سعی می کند همه را خراب کند از پسر شاه گرفته تا غربی ها و جدا شدگان و دیگر افراد و … مبنی بر اینکه چرا به حرفهای ما توجه نکردند ما که قبلاٌ گفته بودیم. رجوی به خاطر ماهیت ضد بشری خود هیچ وقت حاضر نیست با کسی وارد صحبت شود و یا انتقادی از خود را گوش کند و اوست که که باید بر قله قاف نشسته و به دیگران فرمان براند.
وی در ادامه برای اینکه اشاره ای به لیست گذاری سپاه توسط آمریکا کند عنوان می کند که” لیست گذاری سپاه پاسداران البته آغاز فصل جدید در رابطه آمریکا و لاجرم تمام جامعه بین المللی در قبال حکومت ایران است از علائم دوران آماده باش سرنگونی است!!” حال باید کدام یک از علائم دوران سرنگونی را قبول نمود. وقتی در عراق بودید از دکل کشتی سرنگونی گرفته تا سین سرنگونی و استارت و موتور و … را برای نام گذاری سرنگونی استفاده کردید و اکنون وقتی جفت پا در بورژوازی قدم گذاشتید تبدیل به دوران و مرحله و علائم سرنگونی شده است. اگر رجوی به لیست گذاری سپاه اعتقاد دارد که از علائم دوران آماده باش سرنگونی است باید گفت که خیلی خوش خیال و کودن می باشید. به تجربه در انقلاب ایران می توان پی برد که آمریکا تاکنون از کدام توطئه علیه مردم ایران توانسته به هدفش برسد که از لیست گذاری سپاه عایدش شود؟
مگر برایان هوک بعد از لیست گذاری سپاه عنوان نکرد که ما این کار را برای این انجام دادیم که حکومت ایران تغییر رفتار دهد و با ما وارد مذاکره شود. حالا حرف هوک را قبول کنیم یا علائم دوران آماده باش سرنگونی رجوی را؟
در یک کلام می توان نتیجه گرفت که تمام حرف های رجوی شیاد برای سرکار گذاشتن اعضای نگون بخت خود در آلبانی می باشد و نشان از این دارد که وضعیت بسیار خرابتر از گذشته می باشد. آسمان و ریسمان بافتن از سیل گرفته تا لیست گذاری سپاه و وصله زدن به دوران آماده باش سرنگونی نشان از اوج کودنی و عقب ماندگی او می باشد و باید به رجوی ها گفت که هر چقدر می خواهید علیه تمام جدا شدگان و دیگر سیاسیون تیغ بکشید و آنان را خراب کنید ولی چیزی که نمود دارد و شما به عمد قادر به درک آن نیستید فروپاشی تشکیلاتتان می باشد که با تمام حقه بازی که مریم قجر هر بار با رفتن به کشور آلبانی در می آورد اکنون پیام رجوی که نشان از کودنی و خرفت بودن وی دارد و حتی قادر به درک شرایط نیستند و هر چقدر رجوی می تواند مرحله و علائم و دوران و … ردیف کند ولی چیزی که نمود دارد تمام این شامورته بازی ها به این خاطر است که رجوی ها به زندگی حیوانی و کثیف خود ادامه دهند و تعدادی هم جور خیانت شان را بکشند و با آنان همراه شوند.
هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل