دیدار با عمویی که امیدوار به آزادی پسر عمویش از فرقه رجوی است

برای دیدار آقای موسی شیرگاهی به روستای شان در قصاب کتی آمل رفتیم ابتدا فضای روستایی برای ما معنی دیگری داشت ولی وقتی فضای روستا را مشاهده نمودیم بسیار زیبا و چه بسا از شهر هم بهتر بود و هوای بسیار پاکی داشت. آقای موسی شیرگاهی عموی آقای علی شیرگاهی که سالیان طولانی است اسیر مغز شویی فرقه تروریستی رجوی قرار دارد تازه از سر زمین برنج بازگشته بود و با دیدن ما بسیار خوشحال شد و اولین سئوالش این بود که کی به آلبانی برای ملاقات می رویم بود. البته آقای شیرگاهی در تمام مراحل اعزام یکی از خانواده های فعال بوده و هیچ وقت برای پسرعمویش کم نگذاشته و معتقد است که علی شیرگاهی به خاطر سیستم مغزشویی که رجوی ها در مناسبات حاکم کردند در آنجا مانده است و اگر ملاقاتی انجام می شد وی اشراف کاملی از ماهیت رجوی پیدا می کرد و متوجه می شد که چگونه عمر خود را به بطالت در مناسبات رجوی از بین برده است.
ما ابتدا به او خسته نباشی گفتیم و از اینکه مزاحم کارش شدیم ناراحت شدیم ولی روحیه انقلابی و شادابی آقای شیرگاهی برای ما روشن کرد اصلاٌ ناراحت نشده و بسیار خوشحال شده و اینکه عنوان داشت که می خواستم به دفتر انجمن نجات سری بزنیم ولی به علت مشغله کاری وقت نکردم.

ما توضیحاتی در مورد وضعیت فرقه رجوی و آخرین خیانت وی در مورد جدا شدگان و نفراتی که جدا شدند به آقای شیرگاهی بیان داشتیم و اینکه برای نگهداشتن افراد در مناسبات مریم قجر دست به چه کارهای کثیفی می زند و حتی حاضر نیست فردی که از مناسبات جدا می شود زندگی دوباره ای را آغاز نماید. آقای موسی شیرگاهی عنوان داشت تمام کارهایی که رجوی ها انجام می دهد راه به جایی نخواهد برد چرا که جریان باطلی است همانگونه که در عراق شاهد بودم اگر جریانی که باطل نباشد به خانواده خود فحش و ناسزا می گوید؟ با سنگ به خانواده خود حمله ور می شود؟ و حرکات زشتی که درست نیست عنوان شود انجام می دهد؟ با این گذشته خیانت بار و جنایت در حق مردم ایران انجام دادند دیگر چه انتظاری جز فروپاشی می توان از رجوی ها و تشکیلات پوسیده شان داشت.
ما از آنجایی که باید به دوستان دیگری سر می زدیم، نخواستیم که زیاد مزاحم کارش شویم. آقای شیرگاهی با همان شادابی و سرحالی عنوان داشت که این بار زمان کم بود ولی بار دیگر برای نهار بمانید چون من شاهد هستم که تمام زحمات تان در راستای رهایی پسر عمویم و دیگران است و خدا به شما سلامتی بدهد تا هر چه بیشتر ماهیت رجوی جنایتکار را افشا کنید تا همگان به ماهیت ضد بشری و ضد ایرانی او پی ببرند.
هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل