بنظر باند رجوی، حق همیشه با جنگ طلبان آمریکائی ست

بدنبال زورگویی های هر روزه ی آمریکا، سرانجام رئیس جمهور ایران قصد دولتش را برای کنار نهادن تعهد هایی که ایران داوطلبانه آنها را قبول کرده بود، اعلام نمود و این موضوع را باند رجوی با شاخ وبرگ زیاد، مربوط به لاحقی ایران دانست!
از رسانه های خودشان بخوانیم:
” دو تعهدی که آخوند روحانی به آن اشاره می‌کند مواردی است که آمریکا هفته گذشته معافیت درباره آنها را تمدید نکرد و اعلام کرد طرفهایی که با رژیم بر سر اورانیوم غنی شده یا آب سنگین معامله کنند مشمول تحریم‌های آمریکا خواهند شد. قبل از این هم پاسدار علی لاریجانی در مجلس ارتجاع اعلام کرده بود که رژیم تولید اورانیوم غنی شده سبک در چارچوب برجام را ادامه می دهد و طرفهای مقابل «خواستند بخرند، نخواستند نخرند “.
معنی روشنتر این حرف آنست که ایران طبق برجام حق داشت که مقدار معینی اورانیوم سبک تولید کند ودیگران برای اینکه این میزان اورانیوم غنی شده درایران نماند، این محصولات را خریداری بکنند!
یعنی اگر نخریدند ایران موظف نیست که بخاطر امتناع طرف های قرار داد، عملا از حق قانونی تحقیقات اتمی خود خلع ید شود.
این کار دولت آمریکا نقض تعهدات خود و مصوبه ی شورای امنیت بوده و اگر عدالتی برجهان حکم میراند، این سران مجنون آمریکا ازکار برکنار شده وتنبیه میشدند که الزامات زندگی جهانی امروزه، چاره ای جز این ندارد:
تنبیه اینها، دیر و زود دارد، اما سوخت وسوز هرگز!
بازهم:
” روحانی از ۵کشور باقیمانده در برجام خواست که در زمینه نفت و بانک منافع رژیم را تأمین کنند و در حالی که در تمام طول این مدت مذاکرات رژیم با کشورهای اروپایی برقرار بوده در یک ژست نمایشی از کشورهای اروپایی خواست که «به پای میز مذاکره» بیایند و در غیراین صورت رژیم دست به دو اقدام دیگر خواهد زد”.
این خواست کاملا برحق بوده و متعهدین باید که به تعهدات خود عمل کنند واگر نکردند، عواقب هر کاری که ایران از سراجبار خواهد کرد، بعهده ی آنهاست و ما ها که قلم میزنیم، وظیفه داریم که مراتب را در وسع خود باطلاع افکار عمومی جهانی برسانیم.
اروپا دربازی بین خدا وخرما، ناچار است بالاخره یکی را انتخاب کند وتکلیف ما دراین مورد را روشن سازد!
بازهم:
” درباره اعلام عدم التزام رژیم به تعهداتش در برجام رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت: اظهارات آخوند روحانی بار دیگر نشان داد که پروژه‌های ضدملی اتمی باید برچیده شود. رژیم برای بقای خود نیازمند تسلیحات کشتار جمعی و جنگهای منطقه ای است”.
حکومت ایران هیچ گامی درجهت تنش زایی و بروز جنگ نکرده وآنچه انجام شده ازطرف آمریکا بوده و البته مریم خانم حرف های این فاشیست های حاکم بر کاخ سفید را، بمنزله ی دستورات کتب مقدس تلقی کرده وازما میخواهد که بدون چون وچرا این حرف ها را قبول کنیم.
ازنظر مریم که خود یک جوجه فاشیست است، حرف حق همانست که ازگلوی این سلطه گران فاشیست ونئوکان بیرون میآید ودیگران حق مخالفت با امیال شیطانی ومالیخولیایی آنها ندارند!
مریم خانم فکر میکند که اداره ی جهان، شبیه شیوه هایی انجام باید بگیرد که او تشکیلات رجوی را اداره میکند! (شیوه ی قبرستانی)
خوب چه باید کرد:
کافری است که همه را به کیش خود میپندارد!
سیروس غضنفری
رها یافته از استبداد باند رجوی

خروج از نسخه موبایل