جعل خبر برای ایجاد رعب و وحشت

استاندار سیستان و بلوچستان با اشراف به معضل بیکاری و مشاغل کاذب در این استان، با درنظر گرفتن امرارمعاش سوختبران از طریق قاچاق سوخت، برخورد با قاچاقچیان سوخت را، تنها به آن عده ای که رفتارهای ناهنجار از قبیل تردد با سرعت غیر مجاز در جاده ها و یا سرپیچی از قانون دارند محدود نموده است.

اما فرقه رجوی برای ایجاد رعب و وحشت و البته با هدف ایجاد نارضایتی و حتی الامکان، بستر سازی اعتراضات این قشر، با حذف بخشی از سخنان استاندار سیستان و بلوچستان همه سوختبران را مشمول برخورد خطاب قرار داده است.


کانال تلگرامی رجوی ها، با جعل این خبر اقدام به انتشار فراخوان برای تجمع سوختبران، که عمدتاً افرادی از قومیت بلوچ هستند درجلوی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان نمود. جالب است بدانید مجاهدین بعد از سرخوردگی از شکل نگرفتن این تجمع، تصویری را که مربوط به نشست مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان با عده ای از نمازگزاران در مسجد مکی زاهدان می باشد را با تیتر تجمع سوختبران منتشر کرده است.


این نشست های بعد از نماز، معمولاً به طور دائمی بین امام جمعه اهل سنت و نمازگزاران صورت می گیرد و پدیده ی جدیدی نیست. ضمن اینکه همانطور که در تصویر می بینید اگر این تصویر مربوط به تجمع اعتراضی بود چرا حتی یک نفر پلاکارد در دست ندارد.

خروج از نسخه موبایل