استراتژیِ آتش، عقرب

شاید استراتژی آتش و عقرب را نشنیده باشید اما حکایتی شنیدنی و عبرت آموز است. این حکایت به مانند مصاف آمریکا علیه ایران است. در این حکایت نهایت کار خودکشی عقرب در مقابل فشار طاقت فرسای گرمای آتش است، چون عقرب محاصره شده در شعله های آتش به تسلیم شدن تن نمی دهد و حاضر می شود در دفاع از حیثیت و غرور با نیش زدن به خود به زندگی اش پایان دهد اما تسلیم شعله های آتش نشود!
ملت ایران نیز در بازی آتش و عقرب مقاومت تا حد مرگ را به جان خواهد خرید اما ننگ تسلیم را به دل ترامپ و اردوگاه او خواهند گذاشت.
در نمایش مضحک و ضدانسانی ترامپ علیه کشور ایران اردوگاهی متشکل از جبهه دشمنان ملت ایران برپا شده است. تمامی کینه جویان، با دردی کهن، از سلطنت طلبان تا مجاهدین رسوا، از شیخان مفت خور عربستانی تا اسرائیلی های کودک کش، هوچیگران مزد بگیری مانند جولیانی، پمپئو و بولتن هرزه دور هم جمع شده اند تا با دروغ گفتن و بافتن اراجیف ملت ایران را فریب دهند.
مایک پمپئو وزیر خارجه ماورای راست آمریکا اخیراً در حضور عده‌ای گفته بود! در دانشکده نظامی به او آموخته اند تا دروغ نگوید، ولی‌ اعتراف می کند وقتی که مدیر سازمان سیا بود،”دروغگویی جز لاینفک روابط بین او و سیا بوده و علناً فریبکاری و دزدی می کرده اند” و به آن عمل خود هم افتخار می کرده…
چند وقت پیش همین پمپئو در حضور عده‌ای از ایرانیان در دالاس به آنها گفت: دولت ترامپ از هیچ گروه مخالف ایران، خصوصاً فرقه مجاهدین، حمایت نمیکند. اما عکس زیر نشان می دهد که این مردک دروغگو در حال خوش و بش کردن با علیرضا جعفرزاده،”وزیر خارجه” مریم رجوی است حال اینکه جعفرزاده چگونه توانسته وارد آنجا شود خود یک داستان مجزاست و اینکه چه گروه‌ها و لابیگرانی برای او و فرقه جهنمی رجوی لابی می کنند نیزبماند.
سازمانی که نهایت خیانت را به مردم ایران در دهه ۱۳۶۰، و در همکاری با رژیم صدام حسین و کشتن سربازان ایران در جریان جنگ نمود. رجوی علناً در یکی از سخنرانی هایش اعتراف کرد نیروهایش ۶۷۰۰۰ نفر از سربازان ایران را کشته است؟ سازمانی که برای اسرائیل جاسوسی کرده و می‌کند؛ سازمانی که به عقیده بسیاری از کارشناسان در قتل دانشمندان و کارکنان هسته‌ای ایران نقش داشت، و سازمانی که تا سال ۲۰۱۱ در لیست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه بود، حال این چنین در واشنگتن، البته نه در ایران، قدرتمند است. و پمپئو همچنان به مردم ایران دروغ میگوید وقتی‌ ادعا می‌کند که”ما حامی‌ مردم ایران هستیم”.
و با کثیف ترین شیوه ها ملت ایران را در تنگنا گذاشته اند. او و همه نوکرانش قطعاً این آرزو را به گور خواهند برد. چون کینه مردم ایران از امریکایی ها و مجاهدین و اسرائیل به حدی است که حاضرند تا سرحد مرگ پیش بروند اما هرگز تسلیم آنها نشوند.
مقابله با” آتش تحریم” سخت تر و جانکاه تر از جنگِ تحمیلی است و شکستنِ محاصره دایرهِ” آتشِ تحریم” وظیفه ای همگانی و ملی و میهنی است…

خروج از نسخه موبایل