افشای فرار مریم رجوی به فرانسه در پی دستگیری

بعد از توجیه عملیات آخر در اشرف مبنی بر اینکه یکی از قرارگاههای سازمان در عراق مورد حمله قرار گرفت به خاطر سکوت بی سیمی به منزله حرکت به سمت ایران است و کلیه مسئولین هم در این مورد توجیه هستند و من و مریم هم جلودار ارتش خواهیم بود.

این تمام کلام اصلی رجوی در نشست توجیه قبل از رفتن به پراکندگی بود!
وقتی حمله آمریکا علیه عراق آغاز شد ما هر لحظه منتظر دستور حرکت بودیم و هر روز شاهد بمباران قرارگاههای سازمان از اشرف گرفته تا علوی و جلولا بودیم ولی خبری از دستور حمله نبود تا اینکه دستور رسید که باید تسلیم شده و به سمت قرارگاههای خود بازگردیم و صدام هم سرنگون شده بود. این دستور به معنی شروع تناقضات و ریزش نیرو در تشکیلات بود.

اما مهمتر، اینکه خبری از رجوی و زن سومش نبود. رجوی که خودش را مخفی کرده و مریم قجر هم معلوم نبود در کجا پنهان شده بود تا اینکه به سرفصل دستگیری مریم قجر در فرانسه یعنی در 27 خرداد سال 82 رسیدیم. خبری که مانند بمب در مناسبات اشرف ترکید. ابتدا مسئولین قصد بیرونی کردن آنرا نداشتند ولی روز بعد مجبور شدند این خبر را بیرونی کنند.

این کار یعنی شروع تناقضات و سئوالات بسیار افراد مبنی بر این که مگر قرار نبود مریم قجر در کنار نیروهای سازمان باشد او در فرانسه چکار می کند ؟! او کی از عراق فرار کرده است ؟ چرا ما را زیر بمباران آمریکا تنها گذاشته و خودش به فرانسه گریخته است ؟ البته انبوهی از سئوالاتی که وقتی مسئولین با این سئوالها و تناقضات مواجه شدند عنوان کردند که بهتر است شما تناقضات خود را نوشته خیالتان را راحت کنید و رجوی بهتر از هر کسی می داند که چگونه خط و خطوط مبارزه را پیش ببرد و حتماٌ دراین باره توضیح خواهد داد.

بعد از دستگیری مریم قجر در فرانسه بود که سیل خودسوزی ها در اروپا آغاز شد و بعد از مدتی مسئولین زن که همیشه در مواجه با خطر مانند مریم قجر عقب تر از همه حرکت می کنند در نشست ها با کمک تعدادی از افراد کاسه لیس فضای اشرف را طوری درست کردند که ما هم باید برای آزاد شدن مریم قجر درخواست خودسوزی کنیم و اینکه خودمان را بسوزانیم.

برای این کار به همه دستور تشکیلاتی داده شد که باید درخواست خودسوزی بنویسند که این کار هم با استقبال مواجه نشد چرا که همه متوجه شده بودند مریم قجر به خاطر جانش به فرانسه گریخته است و چرا ما باید برای وی دست به خودسوزی بزنیم و تعداد زیادی حاضر نشدند درخواست خودسوزی بنویسند و بعد از چند روز این مسئله منتفی شده و برای این که روی شکست خط خودسوزی را بپوشانند عنوان نمودند که مریم قجر دستور داده که ما در اشرف تن به این کار نزنیم.
ولی هرگز مشخص نشد که مقدار زیادی دلار و ریال که در دفتر مریم قجر پیدا کردند برای چه بوده است ؟ چرا مریم قجر به فرانسه رفته است؟ دستگیری مریم قجر در فرانسه و فرار مخفیانه وی از عراق خود باعث ریزش زیاد نیرو در اشرف شد. خیلی از نفرات به ماهیت رجوی ها پی بردند که طی این سالها آنان چیزی جز دروغ نگفتند. آنان به دنبال زندگی حیوانی خود هستند و تشنه قدرت می باشند و اصلاٌ جان اعضا برایشان مهم نیست.
حال هر چقدر مریم قجر می خواهد برای آزادی چند روزه خود از زندان فرانسه که به قول رجوی هتل می باشد به جشن و پایکوبی بپردازد ولی چیزی که وی قدرت درک آنرا ندارد این عمل یعنی باز شدن شکاف و رو شدن فریبکاری های رجوی بود و اکنون شاهد هستیم که ریزش نیرو هم چنان ادامه دارد.
مجید محمدی

خروج از نسخه موبایل