نگرانم مجاهدین بلایی سر پسرم آورده باشند!

استمداد خانم تاج الدوله حیدریان از سازمان حقوق بشر

ریاست محترم سازمان حقوق بشر و صلیب سرخ جهانی
احترامأ به استحضارتان می رساند این جانب تاج الدوله حیدریان ساکن و اهل استان کرمانشاه از ایران، مادر مهدی حمیدفر هستم که حدودأ بیش از22سال است اسیر وگروگان سازمان مجاهدین و مریم رجوی است.

به عرض شما می رسانم که سازمان مجاهدین که اکنون در شهر مانز کشور آلبانی مستقر است. فرزندم را حتی ازیک تماس تلفنی محروم نموده. من بارها از طریق نمایندگی”یو- ان” مستقر درعراق و اکنون در آلبانی شماره تماس خود را ارائه کرده ام که متاسفانه سازمان مجاهدین پسرم مهدی را از این تماس محروم نموده و به اطلاعتان برسانم

در سال 1382 یک بار برای چند دقیقه تحت الحفظ مامورین رجوی پسرم مهدی را در کمپ اشرف عراق ملاقات کردم که درآن ملاقات پسرم اظهار داشت قصد جدایی دارد اما نمی تواند و نمی گذارند.

اکنون من شک دارم که سازمان مجاهدین بلایی سر پسرم آورده باشد چون اسم وی در لیست اعزامی های از عراق به کشور آلبانی نبود.
از آن سازمان و ریاست محترم عاجزانه تقاضای این را دارم که درخصوص آخرین وضعیت پسرم در فرقه رجوی ها مرا کمک کنید.شماره تماس بنده مادر مهدی حمید فر به شرح زیر است.
09186869374
لطف کنید در صورت هرگونه خبری از پسرم مرا مطلع سازید.
با تشکر – تاج الدوله حیدریان – مادر مهدی حمیدفر اسیر در فرقه مجاهدین

خروج از نسخه موبایل