دسیسه جدید فرقه رجوی برای اعمال فشار بر جداشده ها در آلبانی

سیمای اختناق فرقه رجوی ، شنبه 18 خرداد ماه در بخش خبری خود مصاحبه علیرضا جعفرزاده با شبکه العربیه را پخش کرد که طی آن نماینده این فرقه درامریکا با کلی گویی وطرح ادعاهای سخیف وبی پایه مدعی شد که دولت ایران بدنبال برنامه ریزی و اقدامات تروریستی در آلبانی برعلیه این فرقه می باشد.

ادعای کذب جعفرزاده بخشی از ادامه توطئه های چند ماه اخیر درراستای اعمال فشار هرچه بیشتر بر اعضای جدا شده بمنظور تسلیم در قبال زدوبندهای رهبران این فرقه می باشد.

درحدود دوماه پیش سرکردگان فرقه رجوی درجریان یک توافق پنهانی بیشرمانه با کمیساریا و دولت آلبانی رمسا شعبه رسیدگی به امور پناهندگان درالبانی که مسئولیت حل وفصل اعضای جداشده را داشت را از البانی خارج نمود تا بدین ترتیب اعضایی که از این فرقه جدا میشوند مرجعی برای مراجعه نداشته باشند ودرنهایت تحت فشار برای حل امورات معیشتی وخدمات درمانی ودارویی خود به فرقه مراجعه نمایند.

شروط فرقه هم برای کمک مشخص است. تن دادن به همکاری و خود فروشی و جاسوسی بر علیه دیگر جداشدگان موضوعی که هیچ انسان آبرومند و با شرافتی حاضر به انجام ان نیست. البته هدف سران فرقه اعمال فشار وایجاد یک شرایط سخت معیشتی براعضای جداشده و درنهایت تلاش برای جلوگیری از جدایی اعضای تحت اسارت در مقراشرف سه می باشد. انهایی که از سیاست های سرکوب گرایانه ودروغ گویی های فرقه به تنگ امده اند و بدنبال راه گریزی از این وضعیت می باشند.

درمقابل این دسیسه های ضدانسانی اعضای جداشده هم بیکار نشده اند وبا تظاهرات واعتصابات گسترده صدای خودرا بگوش مردم البانی و وجدان های بیدار رسانده اند و تا این لحظه علیرغم تحمل فشارها و کمبودهای دارویی ومحرومیت از خدمات پزشکی قهرمانانه مقاومت کرده اند.

در اخر جا دارد اشاره ای هم به سوابق ننگین علیرضا جعفرزاده که بعنوان یک مزدور اجیرشده درفاکس نیوز بکارگرفته شده داشته باشیم. جعفرزاده همان مزدوری است که اطلاعات ومختصات قرارگاه های فرقه مجاهدین درعراق را دراختیار ارتش امریکا قرار داد که براساس همین اطلاعات وبدنبال حمله هوایی نیروهای ائتلاف تعداد زیادی از اعضا کشته شدند.علیرضا جعفرزاده همان شخصی است که اطلاعات فعالیت های صلح امیز هسته ای ایران را که از کانال سرویس جاسوسی موساد به دست اورده بود و بمنظور تحریک کشورها و القاء دروغین فعالیت اتمی ایران به منظور دامن زدن به یک جنگ برعلیه مردم ایران وریختن خون بیگناهان به دولت امریکا گزارش کرد. عمل خائنانه وننگینی که بقول اسکات ریتر بازرس و دستیار هان بلیکس رئیس سازمان انرژی اتمی حتی سلطنت طلبان مخالف نظام اسلامی به ان تن ندادند. حال مزدور جعفرزاده با این کارنامه مشعشع در خیانت وجاسوسی ومردم فروشی مدعی است دولت ایران درصدد اعزام خرابکار و عملیات تروریستی در داخل البانی است تا بدینوسیله بافریب افکار عمومی ودولت البانی فشار هرچه بیشتری براعضای جداشده وارد ومانع از حمایت افکار عمومی از انها گردند. ولی بدلیل مقاومت قهرمانه وعزم جزم اعضای جدا شده درجهت فروپاشی این فرقه ضدانسانی این ترفند راه بجایی نخواهند برد و دیر نیست روزی که اعضای جداشده بند از بند این فرقه پلید جدا سازند وان را به زباله دان تاریخ بسپارند.
اکرامی

خروج از نسخه موبایل