محمدرضا کلاهی که بود؟

هرساله در سالگرد انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی از محمدرضا کلاهی عامل انفجار سخن به میان می اید. ولی سران فرقه علیرغم گذشت چندین سال از ترور وی در کشور هلند همچنان درمورد سرنوشت وعلت مرگ وی سکوت اختیار کرده اند. براستی محمدرضا کلاهی کی بود؟

تصویر منتشر شده از محمدرضا کلاهی در دهه 60

محمدرضا کلاهی صمدی فرزند حسن متولد 1338 دانشجوی سال اول رشته برق دانشگاه علم و صنعت بود. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سازمان مجاهدین خلق پیوست ولی بدستور مسئولان مافوق تشکیلات بعنوان پاسدار به کمیته ولی عصر تهران واقع درخیابان پاستور پیوست. بعد از مدتی به داخل تشکیلات حزب جمهوری اسلامی نفوذ کرد و چندی بعد بعنوان مسئول حفاظت سالن برگزیده شد. کلاهی پس از بمب گذاری بصورت مخفیانه و بطور مستمر توسط سازمان مجاهدین خلق محل اختفایش را تغییرمی داد. دوماه بعد به کردستان منتقل و پس از مدتی به عراق منتقل گردید. وی درعراق در بخش عارفی (روابط) با نام مستعار کریم فعالیت می کرد.
بعد از مدتی با یکی از اعضای زن سازمان بنام خورشید فرجی اهل تهران ازدواج نمود. کلاهی درسال 70 نسبت به سازمان مسئله دار و در سال 73 از سازمان جدا ودرنهایت درهمین سال از عراق به آلمان رفت. کلاهی که بدلیل انفجار حزب از طرف رجوی لقب قهرمان را دریافت کرده بود. بعد از ورود به مناسبات سازمان بدلیل نقشش در انفجار خود را درموضع بالای تشکیلات می دید و بنحوی خود را نسبت به دیگر اعضا متمایز می کرد که رجوی این رویکرد وشاخ ونشان هایش را برنتابید. از یک طرف اورا تهدید کرد که بزرگ تر از اورا هم برجایش خواهد نشاند. بعد علنی برای وی شاخ ونشان کشید که بدلیل نقشش درانفجار درهیچ کجا به جز مناسبات سازمان احساس امنیت نخواهد کرد و در صورت جدایی سازمان چتر امنیتی و حمایتی خودرا از او برخواهد داشت.
با شروع انقلاب ایدئولوژیک وبحث های طلاق شکاف کلاهی با سازمان بیشتر شد. رجوی هم برای اینکه اورا گوشمالی دهد درچند نشست و برخلاف رسم معمول اورا علنی کرد وبااشاره به او نام ونقش وی را درانفجار حزب افشا کرد. بعد از ان رجوی خیلی تلاش کرد اورا متقاعد سازد دراشرف بماند و حتی مدتی اورا قرنطینه کرده بودند. درنهایت سازمان به این نتیجه رسید که هراتفاقی که برای کلاهی درتشکیلات ودرخاک عراق بیفتد به زیان انها خواهد بود وبه این نتیجه رسیدند که یک سناریو ترور وقتل احتمالی درخارج کشور می تواند انگشت اتهام را متوجه جمهوری اسلامی نماید وبرهمین اساس انتقال وی به المان دردستور کار قرار گرفت.
مدتی بعد اورا به هلند منتقل تا اینکه در 24اذر94 درمقابل منزلش به قتل رسید. فقط مسئولین سازمان از محل اختفا وزندگی وی اطلاع داشتند. به گفته مقامات دولتی وامنیتی هلند محمدرضا کلاهی بانام مستعار علی معتمد دردهه 80 میلادی از دولت هلند درخواست پناهندگی کرده بود وسی سال با نام مستعار دراین کشور زندگی می کرد. حتی همسرمحمدرضا کلاهی که یک شهروند افغانی است از این موضوع بی اطلاع بود. وی درسال 2000 میلادی بعداز انتشارعکس های کلاهی درنشریات ایران درجریان هویت اصلی وی قرار گرفته بود. انچه مشخص است اینکه درتمامی این سالیان فقط فرقه مجاهدین درجریان اطلاعات ترددات ومحل سکونت محمدرضا کلاهی قرار داشت اینکه به چه دلیل سران این سازمان بعداز گذشت سالیان از ترور وی همچنان سکوت پیشه کرده اند جای سوال وتامل دارد ولی این استدلال که حضور کلاهی با ان سابقه انفجار که دراذهان بسیاری از دول اروپایی یک عمل تروریستی قلمداد شد وتلاش سازمان برای انحراف از عملکرد گذشته و همچنین فراهم شدن زمینه برای متهم کردن جمهوری اسلامی شاید دلایل قانع کننده ای برای حذف فیزیکی کلاهی وتوجیه سکوت معنی دار انها درتمامی این سالیان باشد.
اکرامی

خروج از نسخه موبایل