این چه سازمانی است که اجازه یک تماس تلفنی را به تو نمی دهد ؟

با سلامی دوباره به برادر خوبم محمد مهدی ثابت رستمی که امیدوارم حالت خوب باشد ما که از دوری تو حالی نداریم و همیشه پدر و مادرم سراغ تو را می گیرند. این چه سازمانی است که حتی اجازه یک تماس تلفنی را به تو نمی دهد ؟
در حالی این مطلب را برای برادر خوبم می نویسم که باران شروع به باریدن کرده است و منظره زیبایی که باران بر روی برگ درختان می ریزد درست نموده است. وقتی باران می بارد همه کثیفی ها را با خود می برد و تمیزی و زیبایی را به همراه خود می آورد ولی بعد از گذشت بیش از سه دهه هنوز شما به کثیفی که رجوی ایجاد نموده نرسیده اید و فکر می کنید که مریم قجر ارمغان آورنده باران است ولی چیزی که ما تاکنون شاهدش بودیم بارانی که او از آن دم می زند چیزی جز کثیفی و نکبت و نحوست نیست. سران فرقه رجوی قصد دارند با این ترفندها و شعارها شما را در مناسبات جهنمی شان زمین گیر نموده و خودش به زندگی نکبت بار خود ادامه دهد.
برادر خوبم مهدی جان چگونه است که خائنین به وطن ، فکر ، مغز و روحت را شستشو دادند و از زیبایی های خداوندی تو را محروم نمودند. تا کی قصد ماندن در جهنم رجوی ملعون را داری ؟
برادر خوبم اگر شما قدری به گذشته خودت فکر کنی و به یاد خانواده ات بیفتی مطمئن هستم که برای یک روز هم شده در مناسبات فرقه ای رجوی باقی نخواهی ماند و به همین خاطر است که رجوی به شما اجازه فکرکردن هم نمی دهد و طی این سالیان سعی نموده عاطفه را در شما از بین ببرد در حالی که این مسئله اصلاٌ از بین رفتنی نیست و شما هم می توانید با یادآوری خاطرات گذشته برای زندگی جدید خود گامی به جلو برداشته و مانند بقیه دوستانت زندگی جدیدی به دور از مناسبات رجوی که همراه با فریبکاری و حقه بازی است شروع کنی.
من به همراه پدر و مادر و سایر اعضای خانواده هیچ وقت تو را فراموش نخواهیم کرد و تا آخر برای رهایی تو کوشش خواهیم کرد به کوری چشم رجوی ما خانواده ها مانند طناب داری بر گردن رجوی هستیم که این دور نیست که طناب روزی کشیده شده و رجوی مفلوک مزد خیانتش را دریافت کند.
حسین ثابت رستمی برادر محمد مهدی ثابت رستمی از رستم کلا مازندران

خروج از نسخه موبایل