به بهانه پیروزی خانم عبادی در مسابقه عصر جدید

زن ستیزی در فرقه رجوی
در فینال برنامه پر بیننده «عصر جدید» خانم عبادی با کسب شش و نیم میلیون رای به عنوان برنده انتخاب شد. او با ارائه یک هنر فوق العاده زیبا و البته بسیار تاثیر گذار که احساسات تمام حاضران در برنامه و میلیون ها بیننده را برانگیخت توانست این عنوان را کسب نماید. قهرمانی خانم عبادی و حضور زنان نینجا به عنوان شرکت کنندگان زن حاضر در فینال برنامه عصر جدید نشان داد که زنان ایران چقدر توانا و تاثیر گذار در صحنه های مختلف حضور دارند.
با برنده شدن خانم عبادی و دیدن گروه دختران «نینجا» یاد نیرنگ های مریم قجر افتادم که برای توجیه مردم ستیزی و دشمنی با ایرانیان ادعای حمایت از زنان را مطرح می کند و با متهم کردن ایران به زن ستیزی ، خودش و رجوی را حامی زنان می نامد.
اما نگاهی به آنچه رجوی ها با چند صد زنی که در فرقه شان هستند انجام دادند و مقایسه آنها با آنچه زنان ایرانی در عرصه های مختلف می کنند ، هر آدم منصفی را به این نتیجه بدیهی خواهد رساند که رجوی ها نه تنها دشمن مردم ایران بلکه به طور خاص دشمن ترین دشمن زنان ایران هستند. به این منظور تنها به چند نمونه اشاره می کنم :

خروج از نسخه موبایل