زهرا مریخی در سالگرد تأسیس سازمان چه گفت؟

اوکه کارگزار مریمی است که خود کارگزار فرومایه ی مسعود رجوی است و عنوان دروغین مسئول اول رایدک میکشد ، اقلا صداقت امیرعباس هویدا نخست وزیر نیمه مادام العمر محمد رضا شاه رانداشت که وقتی باو گفتند که شخص دوم مملکت هستی، جواب داد که ما فقط یک شخص وآنهم شخص اول دراین مملکت داریم واو شخص اعلیحضرت هستند و شخص دیگری وجود ندارد.
اگر بازمانده ای ازهویدا باشد، لااقل میتواند با طرح این موضوع، بگوید که هویدا هم کسی نبود که هیچ افتخاری برایش باقی نگذاشته باشد.
اما زهرا خانم چی؟!
ما نمیدانیم که او بازمانده ای خواهد داشت ویانه ولی اینرا به یقین میدانم که نقطه ی مثبتی ازاو پیدا نخواهد کرد که افتخاری بدان کند!
خانم مریخی در سخنرانی خود که ازاول هم میشد تک تک جملات کلیشه ای اش را نوشت ودستش داد ، گفته است :
” از جانب اعضا و هواداران سازمان به بنیانگذاران کبیر، محمدحنیف‌نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع زادگان درود می‌فرستم. آنها با بن‌بست شکنی و با نثار خونشان دوران تازه‌ ای را در تاریخ ایران آغاز کردند. و درود بی‌پایان به راهبران عقیدتی‌ام مسعود و مریم که رسم فدا و صداقت را در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه این عصر بنا گذاشتند.”
این ازدست رفتگان انسان های شریفی بودند ولی اطلاق” کبیر” بر آنها ، آنهم درکشوری که صدها وبلکه هزاران تئوریسین مطرح، قبل وبعد از آنها وجود داشتند ، ازآن درشت نمائی های خاص مریدان رجوی بوده واین مرحومین اگر زنده بودند، حتما که باین هندوانه زیر بغل دادن ها اعتراض میکردند.
فداکاری مسعود ومریم فقط این بوده که هزاران نفر را بی سرپرست وبی خانمان کردند و خود زمام امور این افراد را در تمامی عرصه های زندگی بدست گرفتند.
موقعیتی که برده داران اعظم هم بدان نائل نشدند والبته شما میتوانید دراین مورد هرچه دلتان خواست ، افتخار کنید!
این رهبران عقیدتی شما، برده داری نوین- البته خشن تر – را تبلیغ وترویج میکردند واگر شما این رویه ی دوران های اولیه ی شکل گیری زندگی پرظلم وستم را دوست دارید، طبیعی است که به درود وسپاس بسنده نکرده و خود را فدای آنها کنید!
درادامه :
” سازمان مجاهدین، سازمان رزم و نقطه امید مردم ایران و نیروی محوری جبهه خلق و آزادی است. سازمانی با پشتیبانی و مشارکت فعال و همه‌جانبه رنگین کمان ملت ایران از شیعه و سنی و اهل حق تا هموطنان مسیحی و زرتشتی و کلیمی و از فارس و آذری تا مردم ترکمن صحرا و هموطنان عرب، هموطنان کرد و لر و بلوچ و بختیاری و از نمایندگان آگاه کارگران و زحمتکشان تا روشنفکران انقلابی.”
مردم با چنین امیدهایی بیگانه اند و یک نیروی مستبد بنام باند رجوی که محصول استحاله ی تدریجی سازمان مجاهدین خلق و تبدیل شده به چرخ پنجم امپریالیزم وارتجاع جهانی است ، قادر به حضور درجبهه ی خلق نیست و درکی ازآزادی ندارد!
بنابراین به خودتان ومردم تهمت بیجا نزنید وبگذارید که مردم که ازاوان کار سفره ی خود را ازشما جدا کرده اند ، به زندگی شان ادامه دهند.
اگر قصد خیری دارید، لطفا ملاقات ما خانواده ها با اسیران خود که فرزندان ما هستند، برقرار کنید وبگذارید که باما تماس منظمی داشته باشند.
همچنین :
” سه سال پیش در این ایام زمانی که انتقال اعضای مجاهدین از لیبرتی به‌خارج از عراق به پایان رسید، کمتر کسی می‌توانست تصویری از اشرف ۳ داشته باشد. آن چه امروز بسیاری را به تحسین واداشته، عزم اشرفیانی است که در زمانی کوتاه اشرف خود را برپا کردند و پرچم مبارزه با رژیم آخوندی را بر سر درش برافراشتند.”
واقعا هم حق با شماست خانم مریخی!
براساس اظهارات مقامات وقت آلبانی، قرار بود که اعضای مجاهدین که ازنظر این مقامات شستشوی مغزی شده وبه افراد خطرناک و غیر قابل جذب درجوامع تبدیل شده اند ، تحت نظر روان پزشکان ومددکاران اجتماعی به حالت طبیعی خود بازگشته وپس از کسب مهارت های لازم وآموزش زبان درکشورهای مختلف به کار وزندگی مشغول شوند که این امر بخاطر همکاری ننگین رهبران باند رجوی ، دولت ضعیف آلبانی ، بی عملی کمیساریای عالی پناهندگان ، ولخرجی های عربستان، شیطنت های سرویس های امنیتی اسرائیل که همگی تحت نظر دولت آمریکا اجرای نقش کردند ، این تعهدها عملی نشد وبجای آن سوله های قلعه ی مانز آلبانی ساخته شد.
البته ما با تکیه به قوانین بین المللی ونیت پاک خود ، چنین تصویری را نداشتیم واین امرنقطه ی ضعفی برای ما بحساب نمیآید!
در خاتمه :
” حالا به‌عنوان جمع مجاهدین تعهد می‌دهیم برای ممکن کردن غیرممکنها که فقط توسط خودمان و خلق‌مان محقق می‌شود.”
خودتان که قاعدین هستید وقلعگی شده اید!
مردم هم توجهی بشما ندارند وبهتر بود یکبار رک وپوست کنده بگویید که منتظر اقدامات تروریستی آمریکا برعلیه ملت ایران هستید.
عیب این انتظار شما در آنست که ، رقبای زیادی دارید وهر روزی که میگذرد ، دررده های نازل از حیث توجه آمریکا قرار میگیرید.
جمعی از خانواده های اعضای اسیر باند رجوی
آذربایجان شرقی

محمد چرتاب قدیمی- محبوبه دباغ تبریزی – ثریا عباس ظهیری- اقدس نایب اسماعیل پور- اشرف آذرنگی- حبیبه   عنصریان- فریبا اكبری نامدار- مولود  طاهری نژاد- مریم نوجوان- زهرا مهدیزاده بهتاش – گلناز تمیزی-ناهید طهماسب پور-فریده رضایی زاده فرشی-اشرف آوری-معصومه عطاریان-رباب رنجبر-نیر سلطانی اهری-محمدتقی صالحپور-ناهید سعادت-مهری سعادت-محمود سعادت-ابراهیم جدی-محمد رضا قدیمی سرند-مهدی پور واحد-جواد عبدی نعمت آبادی-ابراهیم قلاج-قدرت كریم بیگی كامران-مرتضی اكبری نسب-عبدالله سبزچی دهخوارقانی-حسن محرمی کوچه باغ

امیر بدلی-رامین حسن پور-حمید طاهری خسروشاهی-رحیم مظلومی تبریزی-اصغر فتحی-اسداله فیاض دیزجی- محسن سرداری-سید رضا تارا-محمد رضا صدیق-محمد علی باغبان باشی-مجید اشك خونی-علی حامد رنجی-اصغر واحد رضایی-ابوالقاسم نوبختی-حسن رهنمای آناخاتون-حسین امیری –پارام-صمد امیری پارام-ابوالفضل آقای اصل گرگانی-صمد تاج محجل-محمد رضا وكیلی طباطبایی-ذكر علی زیبایی-محمد رضا حا جی عظیمیان-حسنعلی پور محمد روحی-محمدنصیری دغلیان-خلیل محرم –زاده-كریم جوانی- مجید چوپانی-علی اصغر كرمی هفت چشمه- خیراله محمد علییان-محمدرضا پورمهدی

ابوالفضل شیخ بیگلو-فیروز ساعدی-كریم نعلبندیان-محمد حسین دادگر اقدم-میرصادق حجازی-محمدعلی لطفعلی نجد-امیر ائلغمی-علی جودت هرگلان-منصور عباسخانی-عبدالرزاق حاجی بدلی-میر مجید رئیسی اسكویی-هادی محتشم-یعقوب بازمان ملكی-سوسن بشارت پور

خروج از نسخه موبایل