افترا زنی مجاهدین خلق با زبان پلیس آلبانی

زمانی که رئیس جمهور یک کشور ( آلبانی) در قلعه ی مانز حاضر شده و کاری جز تعریف و تمجید از مریم رجوی جنایتکار نکند ، گذاشتن خبری به دهان پلیس این کشور مفلوک که هرگز کسی مستنداتی ازآنها نخواسته کار آسانی است.
از آنجا که دولت آلبانی تعهداتی دایر بر معالجه ی تمام اعضای شستشوی مغزی شده ی اعضای سازمان مجاهدین داده و پذیرفته بود که پس از انجام این کار، این افراد را آماده ی کار کرده ودرکشورهای دیگر وازجمله خود آلبانی پراکنده کرده تا کار وزندگی کنند وبجای آن عهد شکنی کرده وبه رهبر مجاهدین اجازه داد که درخاک آلبانی قلعه ساخته وبه استمرار دستگاه مغزشوئی رجوی واسارت اعضای تشکیلات او مداومت بخشد و رئیس جمهور کشور درقلعه حضور یافته وآنجا را مکان دائمی اعضای مجاهدین اعلام کرده ونشان دهد که ازمعالجه وکارآموزی این اسرا خبری نیست، اعلام این خبرهای جعلی توسط پلیس آلبانی، تعجب برانگیز نیست!
خبر منتشره دررسانه های رجوی چنین است :
” پلیس آلبانی روز چهارشنبه گفت آنها یک شبکه شبه‌نظامی رژیم را کشف کرده‌اند که گفته می‌شود حملات خود را در آلبانی علیه اعضای تبعیدی مجاهدین برنامه‌ریزی کرده بود که به‌دنبال سرنگونی حکومت تهران هستند”.
شما که بعنوان دولت یا پلیس آلبانی اجازه ی سفر اعضای خانواده ی اسرای رجوی را به خاک خود نمیدهید ، چگونه گذاشتید که این نظامیان وارد آلبانی شده ، شبکه بزنند وآنگاه به قلعه ی مانز حمله کنند؟
این حمله برای چیست و باتوجه به استحکامات موجود ، با کدام اسلحه میشود باین استحکامات حمله کرد؟!
برج وباروی این قلعه اجازه ی استفاده از مسلسل و … را نمیدهد وبنابراین باید توپخانه و موشکی درکار باشد!!
این ادوات سنگین دربرابر چشمان پلیس آلبانی چگونه میتوانست به قلعه ی مانز منتقل شود؟
اعضای شبکه ای که کشف؟! شده چند نفر بودند که میتوانستند باادوات سنگین به این قلعه حمله کنند؟
پس میبینید که ادعایی بکلی غیر قابل اثبات مطرح کرده اید و شاید هم این خبر را به مردم آلبانی نداده اید که از میزان مزدوری تان باخبرتر نباشند!
این پرونده سازی های رسوا وبی پایه کسی را نمی فریبد ولی یک چیز را روشنتر میسازد.
آنهم عبارتست ازاینکه با این کارها میخواهند مراجعه ی خانواده ها برای دیدار فرزندان اسیر خود به کمپ اشرف 3 را غیر ممکن یا اقلا پرهزینه تر کند!
بلی همه ی این دعواها صرفا بر سر لحاف ملا نصرالدین است ولاغیر!
گروهی از خانواده های تبریزی

خروج از نسخه موبایل